ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2015-0004 "Доставка на експлоатационна механизация и доставка на транспортна техника и контейнери за разделно събиране на зелени отпадъци за нуждите на Община Велико Търново във връзка с проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново." по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор с ЕСБ София ЕООД
публикуван на: 23.11.2015 15:36:19
63,4 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за обособена позиция 1
публикуван на: 23.11.2015 15:36:19
67,0 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор с Евро Сълюшънс ООД
публикуван на: 21.10.2015 16:48:43
63,6 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка за обособена позиция 2
публикуван на: 21.10.2015 16:48:43
67,6 KB
Договор от 03.08.2015 г. с Евро Сълюшънс ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 25.08.2015 11:42:05
5,7 MB
Договор от 03.08.2015 г. с ЕСБ София ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 25.08.2015 11:42:05
5,6 MB
Информация за датите и основанието за задържане или освобождаване на гаранцията за участие
публикуван на: 25.08.2015 11:42:05
34,0 KB
Заповед № РД 22-1272 от 15.06.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
401,4 KB
Протокол № 7 от 10.06.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
249,2 KB
Протокол № 6 от 29.05.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
254,8 KB
Протокол № 5 от 25.05.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
354,9 KB
Протокол № 4 от 27.04.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
176,8 KB
Протокол № 3 от 27.04.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
127,9 KB
Протокол № 1 от 18.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.06.2015 16:08:02
384,4 KB
Обявление № 9100-564 от 25.05.2015 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 25.05.2015 15:32:31
415,9 KB
Протокол № 2 от 18.03.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 25.05.2015 15:30:00
1,9 MB
Документация за участие
публикуван на: 02.04.2015 16:59:00
2,0 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 02.04.2015 16:59:00
153,1 KB
Решение № РД 24-4 от 04.02.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 02.04.2015 16:59:00
75,5 KB
Разяснение с изх. № 9100-232 от 09.03.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 09.03.2015 17:09:00
72,0 KB
Разяснение с изх. № 9100-154 от 17.02.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 17.02.2015 16:53:00
79,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

16.03.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.03.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
23.10.2015 6000000018
15.10.2015
ЕСБ СОФИЯ ЕООД 1'017'159.00 лв. 29.10.2015
30.09.2015 1000000229
14.09.2015
ЕВРО СЪЛЮШЪНС ООД 232'614.85 лв. 13.10.2015
21.08.2015 1000000210
20.08.2015
ЕВРО СЪЛЮШЪНС ООД 125'254.15 лв. 27.08.2015
20.08.2015 6000000010
13.08.2015
ЕСБ СОФИЯ ЕООД 547'701.00 лв. 27.08.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.