ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2011-0024 "Доставка на интернет без ограничение на трафика и предоставяне на фиксирана телефонна услуга за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 1
публикуван на: 21.07.2016 16:31:29
63,4 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 1
публикуван на: 21.07.2016 16:31:29
465,2 KB
Информация за датата и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранцията за изпълнение - Обособена позиция № 3
публикуван на: 12.04.2016 10:29:08
37,5 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - Обособена позиция № 3
публикуван на: 11.04.2016 11:55:53
126,0 KB
Приложение № 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор - Обособена позиция № 3
публикуван на: 11.04.2016 11:55:53
64,1 KB
Информация № 46 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 15:20:59
25,5 KB
Информация № 45 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 15:17:02
15,0 KB
Информация № 44 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 15:05:56
18,5 KB
Информация № 43 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 15:03:18
28,5 KB
Информация № 42 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 14:37:25
18,5 KB
Информация № 41 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 14:35:19
28,5 KB
Информация № 40 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 14:33:00
26,5 KB
Информация № 39 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 14:31:15
22,5 KB
Информация № 38 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 01.04.2015 14:27:05
36,0 KB
Информация № 37 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 12.03.2015 15:19:00
16,5 KB
Информация № 36 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
26,0 KB
Информация № 35 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
26,5 KB
Информация № 34 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
28,5 KB
Информация № 33 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
28,0 KB
Информация № 32 за извършено плащане по договор с ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
13,5 KB
Информация № 31 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
13,5 KB
Информация № 30 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
16,0 KB
Информация № 29 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
22,0 KB
Информация № 28 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 10.03.2015 17:53:00
36,5 KB
Информация № 27 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.02.2015 17:05:00
16,5 KB
Информация № 26 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.02.2015 12:35:00
28,0 KB
Информация № 25 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.02.2015 12:35:00
27,5 KB
Информация № 24 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.02.2015 12:35:00
13,5 KB
Информация № 23 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.02.2015 12:35:00
25,5 KB
Информация № 22 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.02.2015 12:35:00
25,5 KB
Информация № 21 за извършено плащане по договор с ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД
публикуван на: 09.02.2015 16:18:00
13,5 KB
Информация № 20 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 05.02.2015 17:42:00
19,5 KB
Информация № 19 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 05.02.2015 17:42:00
14,5 KB
Информация № 18 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 05.02.2015 17:42:00
18,5 KB
Информация № 17 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 05.02.2015 17:41:00
12,0 KB
Информация № 16 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 05.02.2015 17:40:00
15,5 KB
Информация № 15 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 05.02.2015 17:40:00
22,0 KB
Информация № 14 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 21.01.2015 13:46:00
11,3 KB
Информация № 13 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:30:00
26,5 KB
Информация № 12 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:30:00
18,5 KB
Информация № 11 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:30:00
38,5 KB
Информация № 10 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:29:00
26,5 KB
Информация № 9 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:29:00
35,0 KB
Информация № 8 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:28:00
28,5 KB
Информация № 7 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:28:00
28,5 KB
Информация № 6 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 20.01.2015 14:28:00
22,5 KB
Информация № 5 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.01.2015 19:37:00
30,0 KB
Информация № 4 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 13.01.2015 09:16:00
22,5 KB
Информация № 3 за извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 12.01.2015 15:03:00
19,0 KB
Информация № 2 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 18.12.2014 16:28:00
19,5 KB
Информация № 1 за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор с Ай Ти Ди Нетуърк АД
публикуван на: 16.12.2014 15:33:00
19,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.09.2011 17:30

Обществената поръчка е валидна до

08.09.2011 17:30

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
27.04.2016 62398
02.12.2015
КУЛБОКС АД 570.00 лв. 28.04.2016
21.04.2016 430064105
05.04.2016
КУЛБОКС АД 27.00 лв. 28.04.2016
21.04.2016 430064127
05.04.2016
КУЛБОКС АД 24.00 лв. 28.04.2016
21.04.2016 430063258
02.04.2016
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 28.04.2016
04.04.2016 61816
02.11.2015
КУЛБОКС АД 570.00 лв. 28.04.2016
22.04.2016 430062374
02.03.2016
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 26.04.2016
17.03.2016 430057773
02.10.2015
КУЛБОКС АД 480.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430061444
02.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430061445
02.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 63526
02.02.2016
КУЛБОКС АД 390.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430061331
03.01.2016
КУЛБОКС АД 390.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430060497
02.01.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430060498
02.01.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 62395
02.12.2015
КУЛБОКС АД 390.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430059608
02.12.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430059607
02.12.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430058684
02.11.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430058685
02.11.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 61813
02.11.2015
КУЛБОКС АД 390.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430057778
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 430057779
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2016
09.03.2016 61245
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 390.00 лв. 01.04.2016
12.03.2016 1000105000
09.03.2016
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'200.00 лв. 29.03.2016
21.03.2016 0430061451
02.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 28.03.2016
04.02.2016 430061446
02.02.2016
КУЛБОКС АД 145.00 лв. 18.03.2016
09.02.2016 0430061449
02.02.2016
Кулбокс АД 55.00 лв. 02.03.2016
24.02.2016 430061440
02.02.2016
Кулбокс АД 30.00 лв. 01.03.2016
17.02.2016 63150
02.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 29.02.2016
18.02.2016 63149
02.02.2016
КУЛБОКС АД 55.00 лв. 29.02.2016
24.02.2016 430061448
02.02.2016
КУЛБОКС АД 150.00 лв. 29.02.2016
23.02.2016 430061442
02.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 27.02.2016
15.02.2016 430060495
02.01.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 27.02.2016
10.02.2016 430061450
02.02.2016
КУЛБОКС 30.00 лв. 23.02.2016
02.02.2016 0430060504
02.01.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 15.02.2016
08.02.2016 63148
02.02.2016
КУЛБОКС АД 1'000.12 лв. 15.02.2016
08.02.2016 63527
02.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 15.02.2016
08.02.2016 1000104000
02.02.2016
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 15.02.2016
03.02.2016 62567
01.02.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 15.02.2016
22.01.2016 0430060502
02.01.2016
Кулбокс АД 55.00 лв. 03.02.2016
15.01.2016 430060493
02.01.2016
Кулбокс АД 30.00 лв. 01.02.2016
19.01.2016 430060501
02.01.2016
КУЛБОКС АД 150.00 лв. 01.02.2016
19.01.2016 430060501
02.01.2016
КУЛБОКС АД 150.00 лв. 01.02.2016
11.01.2016 62958
11.01.2016
КУЛБОКС АД 7.73 лв. 29.01.2016
22.01.2016 62566
02.01.2016
КУЛБОКС АД 55.00 лв. 29.01.2016
07.01.2016 430056841
28.08.2015
КУЛБОКС АД 4.84 лв. 25.01.2016
07.01.2016 430055966
02.08.2015
КУЛБОКС АД 450.00 лв. 25.01.2016
08.01.2016 62565
02.01.2016
КУЛБОКС АД 1'000.12 лв. 14.01.2016
08.01.2016 62959
03.01.2016
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 14.01.2016
06.01.2016 1000103197
05.01.2016
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 14.01.2016
29.12.2015 62017
02.12.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 14.01.2016
12.01.2016 430060494
02.01.2016
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 13.01.2016
17.12.2015 430055059
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 450.00 лв. 05.01.2016
10.12.2015 430059611
02.12.2015
КУЛБОКС АД 150.00 лв. 05.01.2016
28.12.2015 430059605
02.12.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 30.12.2015
28.12.2015 430058682
02.11.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 30.12.2015
17.12.2015 430057776
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 30.12.2015
14.12.2015 430059603
02.12.2015
Кулбокс АД 30.00 лв. 30.12.2015
23.12.2015 0430059614
02.12.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 29.12.2015
04.12.2015 0430059612
02.12.2015
Кулбокс АД 55.00 лв. 16.12.2015
08.12.2015 62016
02.12.2015
КУЛБОКС АД 55.00 лв. 14.12.2015
09.12.2015 47616
02.12.2015
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 14.12.2015
09.12.2015 62015
02.12.2015
КУЛБОКС АД 1'000.12 лв. 14.12.2015
09.12.2015 62397
02.12.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 14.12.2015
03.12.2015 1000102149
02.12.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 14.12.2015
30.11.2015 430058691
02.11.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 14.12.2015
04.12.2015 430059604
02.12.2015
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 14.12.2015
27.11.2015 430058680
02.11.2015
Кулбокс АД 30.00 лв. 01.12.2015
13.11.2015 43288
02.11.2015
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 30.11.2015
25.11.2015 61438
02.11.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 30.11.2015
11.11.2015 61815
02.11.2015
КУЛБОКС АД 30.00 лв. 30.11.2015
16.11.2015 61437
02.11.2015
КУЛБОКС АД 55.00 лв. 30.11.2015
23.10.2015 60682
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 390.00 лв. 23.11.2015
23.10.2015 430056875
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 23.11.2015
23.10.2015 430056876
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 23.11.2015
05.11.2015 4300058681
02.11.2015
КУЛБОКС АД 60.00 лв. 18.11.2015
09.11.2015 61436
02.11.2015
КУЛБОКС АД 1'000.12 лв. 16.11.2015
05.11.2015 1000101220
02.11.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 16.11.2015
29.10.2015 60872
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.11.2015
10.11.2015 0430058689
02.11.2015
Кулбокс АД 55.00 лв. 12.11.2015
22.10.2015 430054997
13.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 19.00 лв. 09.11.2015
15.10.2015 430057782
02.10.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 150.00 лв. 30.10.2015
20.10.2015 430057774
02.10.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 30.10.2015
29.10.2015 430057783
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 29.10.2015
16.10.2015 60871
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 29.10.2015
13.10.2015 61246
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 29.10.2015
29.09.2015 430056873
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.10.2015
14.10.2015 430057775
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 60.00 лв. 16.10.2015
09.10.2015 430057785
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.10.2015
06.10.2015 430055978
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.10.2015
29.09.2015 430056882
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.10.2015
08.10.2015 1000100345
05.10.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 15.10.2015
07.10.2015 60870
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 15.10.2015
06.10.2015 59746
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.10.2015
06.10.2015 61247
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.10.2015
06.10.2015 60699
09.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.10.2015
06.10.2015 60311
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.10.2015
29.09.2015 60690
04.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 13.10.2015
29.09.2015 60689
04.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 13.10.2015
29.09.2015 60125
03.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 13.10.2015
29.09.2015 60691
04.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 13.10.2015
29.09.2015 60135
07.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 25.16 лв. 13.10.2015
29.09.2015 60136
07.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 25.16 лв. 13.10.2015
09.10.2015 430057784
02.10.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 30.00 лв. 12.10.2015
23.09.2015 430056871
02.09.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 01.10.2015
23.09.2015 430056764
03.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 390.00 лв. 30.09.2015
23.09.2015 430055972
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 30.09.2015
23.09.2015 430055971
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 30.09.2015
14.09.2015 430056879
02.09.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 150.00 лв. 29.09.2015
18.09.2015 60688
04.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 29.09.2015
17.09.2015 60310
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 29.09.2015
14.09.2015 0430056880
02.09.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 55.00 лв. 18.09.2015
07.09.2015 430056872
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 60.00 лв. 17.09.2015
17.08.2015 430055968
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 60.00 лв. 17.09.2015
24.08.2015 430055969
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.09.2015
08.09.2015 430053227
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 420.00 лв. 16.09.2015
04.09.2015 1000099411
02.09.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 15.09.2015
04.09.2015 60309
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 15.09.2015
14.09.2015 430056881
02.09.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.09.2015
20.08.2015 430055967
02.08.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 31.08.2015
07.08.2015 430055975
02.08.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 150.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 59543
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 390.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 58983
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 390.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 58990
03.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 430055065
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 430055064
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 430054155
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 28.08.2015
06.08.2015 430054154
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 28.08.2015
13.08.2015 430055067
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 28.08.2015
17.08.2015 60123
03.08.2018
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 27.08.2015
18.08.2015 0430055976
02.08.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 55.00 лв. 24.08.2015
14.08.2015 430055977
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 24.08.2015
27.07.2015 430055062
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 20.08.2015
08.07.2015 430055061
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 60.00 лв. 20.08.2015
04.06.2015 430054151
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 72.00 лв. 20.08.2015
06.08.2015 59744
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 14.08.2015
06.08.2015 60124
03.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 14.08.2015
04.08.2015 1000098480
03.08.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 14.08.2015
29.07.2015 59584
14.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 18.39 лв. 14.08.2015
05.08.2015 59745
02.08.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 13.08.2015
30.07.2015 59585
14.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 18.39 лв. 13.08.2015
10.06.2015 430054156
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 145.00 лв. 12.08.2015
13.07.2015 58986
05.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 31.07.2015
14.07.2015 59173
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 31.07.2015
24.07.2015 430055060
02.07.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 31.07.2015
02.07.2015 430054157
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 30.07.2015
21.07.2015 59172
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 30.07.2015
13.07.2015 430055068
02.07.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 150.00 лв. 29.07.2015
06.07.2015 0430055069
02.07.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 55.00 лв. 24.07.2015
09.07.2015 0430055071
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.07.2015
29.06.2015 430054152
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.07.2015
20.05.2015 430053231
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.07.2015
20.05.2015 430052325
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.07.2015
09.07.2015 1000097693
06.07.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 15.07.2015
03.07.2015 59171
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 15.07.2015
06.07.2015 430055070
02.07.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 09.07.2015
25.06.2015 430054150
02.06.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 30.06.2015
15.06.2015 58986
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 30.06.2015
15.06.2015 58985
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 30.06.2015
10.06.2015 0430054159
02.06.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 55.00 лв. 30.06.2015
23.06.2015 0430054161
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 25.06.2015
04.06.2015 430052319
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052315
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052313
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052316
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052314
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052320
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052322
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052334
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052317
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052318
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052321
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052323
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052324
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
04.06.2015 430052309
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 22.06.2015
08.06.2015 1000096845
01.06.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 16.06.2015
08.06.2015 430054948
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 16.06.2015
09.06.2015 58984
02.06.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 16.06.2015
20.05.2015 430053231
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 10.06.2015
20.05.2015 430052325
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 10.06.2015
14.05.2015 430053237
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 150.00 лв. 02.06.2015
18.05.2015 430051414
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051402
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051400
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051397
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051398
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051401
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051403
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051399
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051395
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051393
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051396
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051394
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051404
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
18.05.2015 430051389
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.06.2015
26.05.2015 430053228
02.05.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 29.05.2015
12.05.2015 58426
04.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 29.05.2015
22.05.2015 58051
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 29.05.2015
11.05.2015 58049
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 29.05.2015
11.05.2015 1000095903
04.05.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 29.05.2015
13.05.2015 0430053238
02.05.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 55.00 лв. 20.05.2015
13.05.2015 430050516
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050530
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050517
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050519
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050515
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050512
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050509
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050510
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050518
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050511
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050513
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050514
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050505
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
13.05.2015 430050520
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 18.05.2015
14.05.2015 430053229
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК 60.00 лв. 18.05.2015
07.05.2015 58050
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 15.05.2015
23.04.2015 57495
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 15.05.2015
08.05.2015 0430053240
02.05.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 14.05.2015
21.04.2015 430051392
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 390.00 лв. 12.05.2015
29.04.2015 430049642
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049636
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049639
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049638
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049637
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049643
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049657
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049645
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049640
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049644
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049646
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049641
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049647
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
29.04.2015 430049632
02.01.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048764
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048791
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048787
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048785
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048788
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048786
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048806
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048792
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048789
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048790
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048793
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048795
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048781
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
28.04.2015 430048796
02.12.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 11.05.2015
23.04.2015 430052330
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 08.05.2015
17.04.2015 430052329
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 145.00 лв. 08.05.2015
15.04.2015 430052311
02.04.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 60.00 лв. 04.05.2015
09.04.2015 430052331
02.04.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 150.00 лв. 04.05.2015
22.04.2015 430052310
02.04.2015
Ай Ти Ди нетуърк АД 30.00 лв. 30.04.2015
09.04.2015 430052326
02.04.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 60.00 лв. 29.04.2015
14.04.2015 0430052332
02.04.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 55.00 лв. 28.04.2015
15.04.2015 0430052335
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 27.04.2015
06.04.2015 430047107
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047106
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047105
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 24263
08.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047111
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047941
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047943
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047940
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047942
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047946
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047961
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047947
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047949
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047951
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047945
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047948
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047944
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047936
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
06.04.2015 430047950
02.11.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
08.04.2015 57871
03.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 60.00 лв. 16.04.2015
08.04.2015 57493
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 16.04.2015
08.04.2015 1000095151
02.04.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 16.04.2015
27.03.2015 56928
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 16.04.2015
09.04.2015 57494
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 16.04.2015
07.04.2015 430052333
02.04.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 08.04.2015
09.03.2015 430051406
09.03.2015
Ай Ти Ди Нетуърк АД 60.00 лв. 01.04.2015
18.03.2015 430051405
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047109
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047114
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047112
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047126
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047113
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047110
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047115
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047116
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 430047101
02.10.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046290
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046286
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046284
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046285
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046287
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046291
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046305
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046293
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046288
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046289
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046292
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046294
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046280
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 430046295
02.09.2014
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
09.03.2015 1000094253
04.03.2015
ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 1'800.00 лв. 01.04.2015
06.03.2015 56330
02.02.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 30.00 лв. 01.04.2015
16.03.2015 56927
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 55.00 лв. 31.03.2015
11.03.2015 56926
02.03.2015
АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД 1'000.12 лв. 31.03.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.