ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9007808 „Изготвяне на работен проект – допълнение към част „Архитектура” на обект „Тротоарна настилка около парк „Майка България”.

Статус: Неизвестен

Процедура: Друга

Обект на поръчката: Други

Дата на публикуване: 23.10.2012 15:43

„Изготвяне на работен проект – допълнение към част „Архитектура” на обект „Тротоарна настилка около парк „Майка България”, с цел кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”.

Документация

Файл Размер
Образци
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
81,5 KB
Покана
публикуван на: 01.01.2014 00:00:00
75,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.10.2012 12:00

Обществената поръчка е валидна до

30.10.2012 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.