ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0018 "СМР на обект: "Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 06.03.2015 10:36

№ в РОП/ПОП: 00073-2013-0018

Документация

Файл Размер
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение
публикуван на: 02.12.2015 15:58:30
12,4 KB
Информация № 1 за извършено плащане по договор с ДЗЗД "Велико Търново Строй"
публикуван на: 21.03.2015 10:44:00
16,5 KB
Информация за изпълнението на договора
публикуван на: 06.03.2015 15:44:00
69,0 KB
Информация за датата и основанието за приключване на договора
публикуван на: 06.03.2015 10:41:00
28,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

14.05.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

14.05.2013 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.