"Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер за изграждане на дигитални центрове по проект „Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България" по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция 1 „Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер”

Обособена позиция 2 „Доставка на дигитален фотоапарат и оборудване за заснемане на голямоформатни документи”

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - за обособена позиция № 2
публикуван на: 02.08.2016 17:49:29
67,0 KB
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - за обособена позиция № 1
публикуван на: 02.08.2016 17:49:29
66,8 KB
Приложение № 1 - Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 27.10.2015 17:02:42
31,0 KB
Договор от 23.10.2015 г. с "Прима - Софт" ООД за обособ. поз. № 1
публикуван на: 27.10.2015 17:02:42
6,2 MB
Договор от 23.10.2015 г. с "Прима - Софт" ООД за обособ. поз. № 2
публикуван на: 27.10.2015 17:02:42
3,6 MB
Заповед № РД 22-2044 от 07.10.2015 за определяне на изпълнител
публикуван на: 07.10.2015 17:26:32
2,0 MB
Протокол № 3 от 30.09.2015 г. от работата на комисията, в т.ч. и оценъчни таблици
публикуван на: 07.10.2015 17:26:32
1,6 MB
Протокол № 2 от 18.09.2015 г. от работата на комисията, в т.ч. и оценъчни таблици
публикуван на: 07.10.2015 17:26:32
4,0 MB
Протокол № 1 от 01.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 07.10.2015 17:26:32
628,4 KB
Съобщение № 9100-1176/25.09.2015 г. за отваряне и оповестяване на ценовите оферти
публикуван на: 25.09.2015 15:34:13
381,3 KB
Документация за участие
публикуван на: 16.07.2015 16:37:22
1,1 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 16.07.2015 16:37:22
257,2 KB
Решение № РД 24-25 от 15.07.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 16.07.2015 16:37:22
573,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.08.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.08.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
27.01.2016 1000004753
07.12.2015
„ПРИМА – СОФТ” ООД, гр. София 140'000.00 лв. 18.02.2016
10.11.2015 1000004715
04.11.2015
„ПРИМА – СОФТ” ООД, гр. София 2'663.50 лв. 23.12.2015
10.11.2015 1000004714
04.11.2015
„ПРИМА – СОФТ” ООД, гр. София 75'713.75 лв. 23.12.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.