„Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)”

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор
публикуван на: 01.11.2016 17:02:29
2,1 MB
Анекс от 07.10.2016 г. с ДЗЗД Ятрус 2015
публикуван на: 14.10.2016 10:57:19
71,6 KB
Договор от 11.02.2016 г. с ДЗЗД Ятрус 2015
публикуван на: 11.03.2016 14:29:32
8,4 MB
Информация №2 за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие
публикуван на: 12.02.2016 15:24:30
39,5 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 12.02.2016 15:24:30
654,4 KB
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранции за участие
публикуван на: 28.12.2015 16:20:44
37,5 KB
Заповед № РД 22-2343 от 27.11.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
250,5 KB
Оценъчни таблици към протокол № 5 от 24.11.2015 г.
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
1,5 MB
Протокол № 5 от 24.11.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
691,9 KB
Оценъчни таблици към протокол № 4 от 12.11.2015 г.
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
1,6 MB
Протокол № 4 от 12.11.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
6,5 MB
Протокол № 3 от 16.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
1,9 MB
Протокол № 2 от 28.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
1,1 MB
Протокол № 1 от 09.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.11.2015 13:48:39
791,4 KB
Съобщение № 9100-1445 от 19.11.2015 г. за отваряне на цени
публикуван на: 19.11.2015 16:20:01
69,3 KB
Решение № РД 24-29 от 11.08.2015 г. за промяна
публикуван на: 11.08.2015 15:55:39
83,7 KB
Инвестиционен проект - Трети участък
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
9,6 MB
Инвестиционен проект - Втори участък
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
7,6 MB
Количествена сметка - Трети участък
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
34,5 KB
Количествена сметка - Втори участък
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
33,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
872,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
134,2 KB
Решение № РД 24-28 от 29.07.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.07.2015 16:40:34
68,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.09.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.09.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
21.06.2016 4000013471
17.06.2016
ВЕНЦИ ЕООД 270.00 лв. 28.06.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.