"Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Заповед за класиране № РД 22-552/08.03.16 г.
публикуван на: 10.03.2016 16:03:22
1,1 MB
Решение за прекратяване № РД 24-15/09.03.16 г.
публикуван на: 10.03.2016 16:03:22
74,7 KB
Протокол №4
публикуван на: 10.03.2016 16:03:22
1,4 MB
Протокол №2
публикуван на: 10.03.2016 16:03:22
1,6 MB
Протокол №1
публикуван на: 10.03.2016 16:03:22
1,1 MB
Протокол за липсващи документи и информация
публикуван на: 17.02.2016 15:10:24
962,8 KB
Приложение 1 – Списък – Видове работи
публикуван на: 01.09.2015 15:43:40
37,0 KB
Документация за участие
публикуван на: 01.09.2015 15:43:40
864,5 KB
Обявление за обществена поръчка
публикуван на: 01.09.2015 15:43:40
126,4 KB
Решение № РД 24-33 от 01.09.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 01.09.2015 15:43:40
66,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.10.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.10.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.