"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново"

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Допълнително споразумение от 08.06.2016 г. с Енерго-Про Енергийни Услуги ЕООД
публикуван на: 08.07.2016 15:07:14
140,1 KB
Договор от 10.12.2015 г. с Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД
публикуван на: 11.01.2016 16:00:55
4,6 MB
Заповед № РД 22-2129 от 30.10.2015 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.11.2015 17:06:50
323,0 KB
Протокол № 4 от 22.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.11.2015 17:06:50
544,2 KB
Протокол № 3 от 16.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.11.2015 17:06:50
839,7 KB
Протокол № 1 от 30.09.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.11.2015 17:06:50
739,6 KB
Обявление за отваряне на ценовите оферти № 9100-1300/19.10.15 г.
публикуван на: 19.10.2015 11:19:09
14,7 KB
Протокол № 2 от 08.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.10.2015 15:53:09
85,0 KB
Технически спецификации и методика за оценка на офертите
публикуван на: 12.08.2015 16:07:32
95,5 KB
Документация за участие
публикуван на: 12.08.2015 16:07:32
539,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 12.08.2015 16:07:32
107,3 KB
Решение № РД 24-30 от 12.08.2015 г за откриване на процедура
публикуван на: 12.08.2015 16:07:32
66,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

28.09.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

28.09.2015 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.06.2016 245005660
06.06.2016
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 167.99 лв. 17.06.2016
25.05.2016 1174403
09.05.2016
Енерго Про Мрежи АД 11.54 лв. 02.06.2016
25.05.2016 220047514
11.05.2016
Енерго Про Енергийни услуги ЕООД 19.75 лв. 02.06.2016
25.05.2016 220047611
11.05.2016
"Енерго Про" 1'616.24 лв. 31.05.2016
11.05.2016 244226915
05.05.2016
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 157.84 лв. 30.05.2016
25.04.2016 3439721
05.04.2016
Енерго-Про 1'438.83 лв. 28.05.2016
21.04.2016 3433264
05.04.2016
Енерго-Про 2'877.48 лв. 28.05.2016
18.04.2016 243446080
05.04.2016
Енерго-Про 674.54 лв. 28.05.2016
17.05.2016 220047505
11.05.2016
Енерго Про Енерг.услуги 145.33 лв. 27.05.2016
25.04.2016 220044840
11.04.2016
Енерго Про Енерг.услуги 423.04 лв. 28.04.2016
14.04.2016 0243450162
05.04.2016
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 236.89 лв. 27.04.2016
14.04.2016 0220044846
11.04.2016
ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 85.56 лв. 14.04.2016
24.03.2016 220042545
09.03.2016
Енерго Про Енерг.услуги 427.65 лв. 30.03.2016
21.03.2016 220042588
09.03.2016
"Енерго Про" 2'322.51 лв. 29.03.2016
21.03.2016 220039992
08.02.2016
ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 6'913.84 лв. 29.03.2016
21.03.2016 220040069
08.02.2016
ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 1'332.15 лв. 29.03.2016
21.03.2016 220040172
08.02.2016
ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 5'789.15 лв. 29.03.2016
23.03.2016 3426250
07.03.2016
Енерго-Про 1'693.48 лв. 28.03.2016
21.03.2016 3419346
07.03.2016
Енерго-Про 3'386.78 лв. 28.03.2016
17.03.2016 242672481
07.03.2016
Енерго-Про 1'611.11 лв. 28.03.2016
21.03.2016 0242677041
07.03.2016
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 210.92 лв. 28.03.2016
26.02.2016 220039979
08.02.2016
Енерго Про Енерг.услуги 1'184.20 лв. 17.03.2016
29.02.2016 220040114
08.02.2016
"Енерго Про" 4'962.42 лв. 16.03.2016
15.03.2016 0220042556
09.03.2016
ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 84.59 лв. 15.03.2016
17.02.2016 1164804
08.02.2016
ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ АД 512.79 лв. 29.02.2016
17.02.2016 1163959
08.02.2016
ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ АД 2'232.15 лв. 29.02.2016
17.02.2016 1165646
08.02.2016
ЕНЕРГО - ПРО МРЕЖИ АД 2'654.07 лв. 29.02.2016
10.02.2016 0220040005
08.02.2016
ЕНЕРГО ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД 54.02 лв. 10.02.2016

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.