"Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 12.08.2015 09:58

№ в РОП/ПОП: 00073-2015-0024

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=684173&newver=2

Обособена позиция № 1 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Бяла Бона" №15;

Обособена позиция №2 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Райчо Николов" №3;

Обособена позиция №3 - Сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Ниш" №2 - ЕЖБ11. 

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор по обособ. позиция № 1
публикуван на: 05.01.2017 16:00:06
655,8 KB
Информация за изпълнението на договор по обособ. позиция № 3
публикуван на: 23.11.2016 16:47:10
534,0 KB
Информация за изпълнението на договор по обособ. позиция 2
публикуван на: 21.09.2016 14:34:50
231,8 KB
Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 14.03.2016 11:34:06
39,5 KB
Договор от 25.02.2016 г. с Консорциум Инфраструктура за обособ.позиция 3
публикуван на: 12.03.2016 14:58:51
3,4 MB
Договор от 25.02.2016 г. с ПСГ АД за обособ.позиция 2
публикуван на: 12.03.2016 14:58:51
2,4 MB
Договор от 25.02.2016 г. със Стима ООД за обособ.позиция 1
публикуван на: 12.03.2016 14:58:51
6,3 MB
Информация за сключени договори за обособени позиции № 1, 2 и 3
публикуван на: 01.03.2016 16:43:48
619,5 KB
Информация № 1 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
публикуван на: 12.02.2016 15:49:16
40,0 KB
Заповед № РД 22-227 от 19.01.2016 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 19.01.2016 17:04:49
66,0 KB
Индивидуални и обобщена оценъчни таблици към Протокол № 4
публикуван на: 19.01.2016 17:04:49
162,0 KB
Протокол № 4 от 18.01.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.01.2016 17:04:49
135,5 KB
Индивидуални и обобщена оценъчни таблици към Протокол № 3
публикуван на: 19.01.2016 17:04:49
159,0 KB
Протокол № 3 от 12.01.2016 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.01.2016 17:04:49
493,0 KB
Протокол № 1 от 23.10.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 19.01.2016 17:04:49
153,0 KB
Съобщение по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП за отваряне на ценови оферти
публикуван на: 14.01.2016 16:39:27
455,7 KB
Протокол № 2 от 03.12.2015 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.12.2015 15:03:50
3,1 MB
Решение РД 24-41 от 15.10.2015 г. за промяна
публикуван на: 15.10.2015 16:26:16
79,1 KB
Разяснение 9100-1282 от 15.10.2015 г.
публикуван на: 15.10.2015 15:36:19
889,7 KB
Решение РД 24-40 от 09.10.2015 г. за промяна
публикуван на: 09.10.2015 14:22:30
80,4 KB
Разяснение 9100-1260 от 09.10.15 г. по документацията за участие
публикуван на: 09.10.2015 14:00:16
1,0 MB
Разяснение № 9100-1227 от 05.10.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 05.10.2015 11:58:54
345,2 KB
Разяснение № 9100-1116 от 11.09.2015 г. по документацията за участие
публикуван на: 11.09.2015 14:22:43
227,7 KB
Райчо Николов №3
публикуван на: 25.08.2015 16:38:13
5,1 MB
Ниш №2
публикуван на: 25.08.2015 16:38:13
4,3 MB
Бяла Бона №15
публикуван на: 25.08.2015 16:38:13
4,5 MB
Техническа спецификация
публикуван на: 25.08.2015 16:38:13
323,5 KB
Документация и образци
публикуван на: 25.08.2015 16:38:13
877,5 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.08.2015 17:12:40
166,9 KB
Решение №РД 24-32 от 24.08.2015 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.08.2015 17:12:40
70,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

22.10.2015 17:00

Обществената поръчка е валидна до

22.10.2015 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.