"Услуга по извършване на авторски надзор, във връзка с проект: "Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център - Велико Търново" по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка
публикуван на: 08.09.2015 14:11:48
68,5 KB
Приложение 3 - Информация за датата и основанието за приключване на договор
публикуван на: 08.09.2015 14:11:48
65,6 KB

Краен срок за получаване на документи

12.03.2013 17:00

Краен срок за подаване на оферта

12.03.2013 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.03.2013 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
10.08.2015 389
03.02.2014
РИ-СОФ ООД 2'050.00 лв. 13.08.2015

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.