"Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури"

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 21.10.2016 12:07:24
986,4 KB
Решение за прекратяване на процедура
публикуван на: 03.10.2016 15:46:27
2,7 MB
Доклад
публикуван на: 03.10.2016 15:46:27
4,9 MB
Протокол №3 от 19.09.2016 г.
публикуван на: 03.10.2016 15:46:27
2,3 MB
Протокол №1 от 26.08.2016 г.
публикуван на: 03.10.2016 15:46:27
1,6 MB
Протокол №2 от 08.09.2016 г.
публикуван на: 08.09.2016 16:08:18
1,6 MB
Приложения към поканата
публикуван на: 22.08.2016 17:34:37
828,5 KB
Покана за участие
публикуван на: 22.08.2016 17:34:37
146,0 KB
Решение № РД 24-47 от 22.08.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.08.2016 17:34:37
69,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.08.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.08.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.