„Провеждане на Фестивал на социализирания обект на културно-историческо наследство и „открити уроци” по проект „Културното наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно многообразие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 24-10М1-44 от 23.04.2015г., финансиран по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, финансирана от Финансов механизъм на Европейско Икономическо Пространство 2009 – 2014”, по обособени позиции: Обособена позиция 4:“Предоставяне на фотографски услуги за отразяване на събитието” Обособена позиция 5: „Екскурзоводско обезпечаване в рамките на проявата” Обособена позиция 6: „Транспортно обезпечаване във връзка с организиране на „открити“ уроци по История”

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 24.08.2016 10:39

№ в РОП/ПОП: 00073-2016-0029

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за позиция №6
публикуван на: 23.05.2017 15:57:47
1,3 MB
Обявление за приключване на договор за позиция №5
публикуван на: 23.05.2017 15:57:47
1,2 MB
Обявление за приключване на договор за позиция №4
публикуван на: 23.05.2017 15:57:47
1,8 MB
Обявление за възложна поръчка
публикуван на: 05.12.2016 13:58:43
455,9 KB
Договор от 04.11.2016 г. с Д-Медия ООД за обособ. позиция 6
публикуван на: 05.12.2016 13:58:43
689,5 KB
Договор от 31.10.2016 г. с Д-Медия ООД за обособ. позиция 5
публикуван на: 05.12.2016 13:58:43
687,0 KB
Договор от 31.10.2016 г. с Д-Медия ООД за обособ. позиция 4
публикуван на: 05.12.2016 13:58:43
701,4 KB
Доклад от 08.09.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 17:02:42
146,7 KB
Заповед №РД 22-1844 от 21.09.2016 г. за класиране
публикуван на: 21.09.2016 17:02:42
82,5 KB
Протокол от 08.09.2016 г.
публикуван на: 21.09.2016 17:02:42
125,8 KB
Покана и образци
публикуван на: 24.08.2016 15:31:12
879,0 KB
Решение РД 24-48 от 24.08.16 г.
публикуван на: 24.08.2016 15:31:11
76,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

07.09.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

07.09.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.