„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“.

Статус: Изпълнена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Красимира Кънчева за обособена позиция 1 към услуга 4
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Кирил Кирилов за обособена позиция 5 към услуга 3
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Диана Димитрова за обособена позиция 4 към услуга 3
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Албена Паньова за обособена позиция 2 към услуга 3
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Маргаритка Атанасова - Кирчева за обособена позиция 1 към услуга 3
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Десислава Войкова и Александра Кънчева за обособена позиция 4 към услуга 2
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Катя Георгиева за обособена позиция 3 към услуга 2
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка със Зафирка Ковенкова за обособена позиция 2 към услуга 2
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с Елена Евтимова - Чалъкова за обособена позиция 1 към услуга 2
публикуван на: 22.04.2019 17:12:04
2,1 MB
Обявление за изменения или допълнителна информация с ID в РОП: 907392
публикуван на: 15.04.2019 14:04:29
378,4 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Красимира Кънчева за обособена позиция №1 Педиатър към Услуга 4
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
752,2 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Кирил Кирилов за обособена позиция №5 Юрист към Услуга 3
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
746,8 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Диана Димитрова за обособена позиция №4 Акушерка към Услуга 3
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
741,1 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Албена Паньова за обособена позиция №2 Акушер-гинеколог към Услуга 3
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
744,6 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с Маргаритка Атанасова - Кирчева за обособена позиция №1 Педиатър към Услуга 3
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
728,4 KB
Допълнително споразумение №2 от 31.10.2018 г. с Александра Кънчева за обособена позиция №4 Медиатор към Услуга 2
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
712,1 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с д-р Катя Георгиева за обособена позиция №3 Стоматолог към Услуга 2
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
732,8 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. със Зафирка Ковенкова за обособена позиция №2 Медицинска сестра към Услуга 2
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
726,4 KB
Допълнително споразумение от 31.10.2018 г. с д-р Елена Евтимова - Чалъкова за обособена позиция №1 Педиатър към Услуга №2
публикуван на: 07.11.2018 14:31:31
710,8 KB
Допълнително споразумение от 05.06.2018 г. към договор от дата 08.11.2016 г. за позиция №4 - Медиатор към услуга №2 "Здравна консултация за деца"
публикуван на: 12.06.2018 14:17:08
1,0 MB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - Услуга № 4, позиция № 2 "Логопед"
публикуван на: 01.06.2017 10:33:35
3,6 MB
Обявление за изменения или за допълнителна информация с ID в РОП: 789573 за обособ. позиция № 2, услуга № 4
публикуван на: 31.05.2017 17:22:45
3,0 MB
Допълнително споразумение от 04.04.2017 г. с Йорданка Статева за обособ. позиция 2 към услуга 4
публикуван на: 02.05.2017 16:20:16
75,9 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
1,1 MB
Договор от 08.11.2016 г. с Елена Евтимова-Чалъкова за обособ. позиция 1 към услуга 2
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
448,6 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Зафирка Ковенкова за обособ. позиция 2 към услуга 2
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
460,0 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Катя Георгиева за обособ. позиция 3 към услуга 2
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
463,7 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Десислава Войкова за обособ. позиция 4 към услуга 2
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
420,0 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Маргаритка Атанасова-Кирчева за обособ. позиция 1 към услуга 3
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
467,8 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Албена Паньова за обособ. позиция 2 към услуга 3
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
477,7 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Диана Димитрова за обособ. позиция 4 към услуга 3
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
458,3 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Кирил Кирилов за обособ. позиция 5 към услуга 3
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
449,5 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Красимира Кънчева за обособ. позиция 1 към услуга 4
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
459,6 KB
Договор от 08.11.2016 г. с Йорданка Статева за обособ. позиция 2 към услуга 4
публикуван на: 07.12.2016 16:34:43
468,2 KB
Обявление за възложена поръчка - прекратяване на поз.1 и 2 услуга №1, поз.3 услуга №3
публикуван на: 01.11.2016 12:06:39
403,4 KB
Заповед №РД 22-2037 от 27.10.2016 г. за класиране
публикуван на: 28.10.2016 16:22:52
125,4 KB
Решение №РД 24-61 от 27.10.2016 г. за прекратяване на поз.1 и 2 услуга №1, поз.3 услуга №3
публикуван на: 28.10.2016 16:22:52
467,2 KB
Протокол №4 от 27.10.2016 г.
публикуван на: 28.10.2016 16:22:52
539,0 KB
Протокол №3 от 24.10.2016 г.
публикуван на: 28.10.2016 16:22:52
554,4 KB
Протокол №1 от 04.10.2016 г.
публикуван на: 28.10.2016 16:22:52
578,4 KB
Обявление за отваряне на ценовите оферти №9100-00-121/24.10.16 г.
публикуван на: 24.10.2016 16:39:26
212,6 KB
Протокол №2 от 11.10.2016 г.
публикуван на: 13.10.2016 15:18:35
295,2 KB
Образци към документацията с визуализация на проекта
публикуван на: 27.09.2016 16:48:13
187,7 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.09.2016 14:13:13
546,4 KB
Решение №РД 24-52 от 10.09.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.09.2016 14:13:13
230,2 KB
Документация
публикуван на: 10.09.2016 14:13:13
794,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

03.10.2016 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03.10.2016 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.