„Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие за всички структури на Община Велико Търново.”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за структурите намиращи се на територията на град Велико Търново” Обособена позиция 3: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за структурите намиращи се извън град Велико Търново.”

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 30.11.2016 13:44

№ в РОП/ПОП: 00073-2016-0040

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=760275&mode=view

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.01.2017 13:36:56
1,5 MB
Решение за прекратяване №24-3/10.01.16 г.
публикуван на: 11.01.2017 15:03:00
360,7 KB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 28.12.2016 14:59:01
113,4 KB
Документация за участие
публикуван на: 30.11.2016 13:50:41
289,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 30.11.2016 13:50:41
182,8 KB
Решение РД 24-65 от 30.11.16 г.
публикуван на: 30.11.2016 13:50:41
70,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

04.01.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

04.01.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.