"Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по две обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул."Георги Живков" №1, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж;

Обособена позиция №2 - Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю“ № 15, входове А, Б и В и № 17, входове А, Б и В.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 03.07.2017 г. с ДЗЗД Момина крепост 2017 за обособ. позиция 1
публикуван на: 25.03.2019 17:04:40
614,2 KB
Обявление за приключване на договор от 30.06.2017 г. с Консорциум Инфраструктура за обособ. позиция 2
публикуван на: 22.05.2018 17:32:40
603,2 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 14.07.2017 13:47:35
414,0 KB
Договор от 30.06.2017 г. с Консорциум Инфраструктура за обособ. позиция 2
публикуван на: 14.07.2017 13:47:35
1,6 MB
Договор от 03.07.2017 г. с ДЗЗД Момина крепост 2017 за обособ. позиция 1
публикуван на: 14.07.2017 13:47:35
1,4 MB
Заповед № РД 22-561 от 07.04.2017 г. за класиране
публикуван на: 07.04.2017 16:47:05
732,1 KB
Доклад от 06.04.2017 г.
публикуван на: 07.04.2017 16:47:05
3,2 MB
Протокол №4 от 31.03.2017 г.
публикуван на: 07.04.2017 16:47:05
425,7 KB
Протокол №3 от 24.03.2017 г.
публикуван на: 07.04.2017 16:47:05
3,0 MB
Протокол №1 от 23.01.2017 г.
публикуван на: 07.04.2017 16:47:05
672,2 KB
Съобщение №91-00-73 от 28.03.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 28.03.2017 15:19:03
54,6 KB
Протокол №2 от 24.02.2017 г.
публикуван на: 24.02.2017 15:28:10
626,7 KB
Разяснение с изх. № 91-00-8 от 12.01.2017 г. по документацията за участие
публикуван на: 12.01.2017 16:15:58
310,6 KB
Решение № РД 24-1 от 03.01.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 06.01.2017 14:37:06
986,2 KB
Разяснение с изх. № 91-00-2 от 03.01.2017 г. по документацията за обществена поръчка
публикуван на: 03.01.2017 15:54:37
760,8 KB
Техническо задание и спецификация след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 21.12.2016 12:29:16
354,5 KB
Решение №РД 24-68 от 19.12.2016 г. за промяна
публикуван на: 21.12.2016 12:29:16
266,8 KB
Доклад за резултатите от извършено обследване за установяване на техническите характеристики - ул. "Георги Живков" № 1
публикуван на: 07.12.2016 23:13:52
8,9 MB
Доклад за резултатите от извършено обследване за установяване на техническите характеристики - ул. "Филип Тотю" № 17
публикуван на: 07.12.2016 22:42:27
6,9 MB
Доклад за резултатите от извършено обследване за установяване на техническите характеристики - ул. "Филип Тотю" № 15
публикуван на: 07.12.2016 21:49:14
7,0 MB
Техническо задание и спецификация
публикуван на: 07.12.2016 20:40:09
443,4 KB
Писмо относно: изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
публикуван на: 07.12.2016 20:38:40
20,2 KB
Технически паспорт - многофамилна жилищна сграда - ул. "Георги Живков" № 1
публикуван на: 07.12.2016 20:35:55
964,5 KB
Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация - ул. "Георги Живков" № 1
публикуван на: 07.12.2016 20:34:57
273,0 KB
Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда - ул. "Георги Живков" № 1
публикуван на: 07.12.2016 20:34:11
421,1 KB
Проект на договор
публикуван на: 07.12.2016 20:29:56
93,2 KB
Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация - ул. "Филип Тотю" № 17
публикуван на: 07.12.2016 20:28:14
288,6 KB
Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация - ул. "Филип Тотю" № 15
публикуван на: 07.12.2016 20:27:34
266,3 KB
Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда - ул. "Филип Тотю" № 15
публикуван на: 07.12.2016 20:23:42
501,9 KB
Технически паспорт - многофамилна жилищна сграда - ул. "Филип Тотю" № 17
публикуван на: 07.12.2016 20:21:53
1,0 MB
Технически паспорт - многофамилна жилищна сграда - ул. "Филип Тотю" № 15
публикуван на: 07.12.2016 20:21:05
1,1 MB
Опис на документите, съдържащи се в офертата
публикуван на: 07.12.2016 20:18:38
86,4 KB
Резюме на доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сграда - ул. "Филип Тотю" № 17
публикуван на: 07.12.2016 20:16:47
570,0 KB
Доклад за обследване на енергийна ефективност - ул. "Георги Живков" № 1
публикуван на: 07.12.2016 20:15:27
1,3 MB
Доклад за обследване на енергийна ефективност - ул. "Филип Тотю" № 17
публикуван на: 07.12.2016 20:12:52
1,6 MB
Доклад за обследване на енергийна ефективност - ул. "Филип Тотю" № 15
публикуван на: 07.12.2016 20:12:22
1,7 MB
Документация за участие в октрита процедура
публикуван на: 07.12.2016 20:10:46
1,3 MB
Технически проект - архитектурно заснемане - ул. "Филип Тотю" № 17
публикуван на: 07.12.2016 20:10:12
3,0 MB
Технически проект - архитектурно заснемане - ул. "Филип Тотю" № 15
публикуван на: 07.12.2016 20:09:37
3,2 MB
Технически проект - архитектурно заснемане - ул. "Георги Живков" № 1
публикуван на: 07.12.2016 20:07:12
5,1 MB
Решение № РД 24-67 от 02.12.2016 г. за откриване на процедура
публикуван на: 05.12.2016 13:47:40
987,0 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 05.12.2016 13:47:40
1,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

19.01.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.01.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2022 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.