„Услуга по застраховане на сгради и материални активи за нуждите на Община Велико Търново, по заявка”.

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка със ЗАД "Армеец" АД, гр. София
публикуван на: 08.03.2019 12:01:26
554,4 KB
Обявление за възложна поръчка
публикуван на: 16.03.2017 16:02:13
254,4 KB
Договор от 20.02.2017 г. със ЗАД "Армеец" АД
публикуван на: 16.03.2017 16:02:12
570,5 KB
Заповед №РД 22-242 от 16.02.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 16.02.2017 15:57:58
1,7 MB
Доклад
публикуван на: 16.02.2017 15:57:58
1,2 MB
Протокол 2 от 07.02.2017 г. от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица
публикуван на: 16.02.2017 15:57:58
857,2 KB
Протокол 1 от 07.02.2017 г. от работата на комисията и обобщена оценъчна таблица
публикуван на: 16.02.2017 15:57:58
882,2 KB
Образци
публикуван на: 20.01.2017 16:41:40
411,5 KB
Покана №26 - 111 - 1/20.01.2017 г. за участие в пряко договаряне
публикуван на: 20.01.2017 16:41:40
1,8 MB
Решение №РД 24-6 от 20.01.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 20.01.2017 16:41:40
784,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.02.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.02.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.