„Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции".

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция №1: Доставка на два броя употребявани автомобили за нуждите на Общинска администрация, съгласно техническа спецификация;
Обособена позиция №2: Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения”, гр.Велико Търново, съгласно техническа спецификация;
Обособена позиция №3: Доставка на употребявана двуосна платформа за нуждите на кметство село Ново село, съгласно техническа спецификация.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - обособена позиция №1
публикуван на: 16.02.2018 16:31:35
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 1
публикуван на: 07.09.2017 13:30:21
343,3 KB
Договор от 15.08.2017 г. с Авточойс ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 07.09.2017 13:30:21
827,6 KB
Обявление за възложена поръчка за НЕвъзлагане на обособена позиция № 2
публикуван на: 09.08.2017 14:40:43
3,6 MB
Решение №РД 24-62/20.07.2017 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1 и за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 21.07.2017 13:46:11
3,3 MB
Доклад от 19.07.2017 г.
публикуван на: 21.07.2017 13:46:11
1,5 MB
Протокол №3 от 14.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.07.2017 13:46:11
2,3 MB
Протокол №2 от 10.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.07.2017 13:46:11
5,9 MB
Съобщение с изх. №91-00-216/10.07.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 10.07.2017 15:29:48
563,5 KB
Протокол от дати 28.06.2017 г. и 29.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 29.06.2017 16:41:35
4,8 MB
Документация
публикуван на: 23.05.2017 13:33:06
160,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 22.05.2017 15:05:07
5,2 MB
Решение №РД 24-43 от 19.05.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.05.2017 15:05:07
2,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

26.06.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.06.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.