„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 1 – Педагог.

Статус: Прекратен договор

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 05.07.2018 11:18:40
510,6 KB
Допълнително споразумение от 13.06.2018 г. с Петър Петров за прекратяване на договора
публикуван на: 05.07.2018 11:18:40
475,4 KB
Договор от 28.06.2017 г. с Петър Петров
публикуван на: 30.06.2017 15:17:44
4,6 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 30.06.2017 15:17:44
706,5 KB
Заповед №РД 22-948/07.06.2017 г. за класиране
публикуван на: 08.06.2017 16:11:49
874,7 KB
Доклад от 02.06.2017 г.
публикуван на: 08.06.2017 16:11:49
1,0 MB
Протокол от 01.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.06.2017 16:11:49
775,6 KB
Приложения към поканата
публикуван на: 23.05.2017 15:02:59
488,0 KB
Покана №94ПП-161-1/23.05.2017 г.
публикуван на: 23.05.2017 15:02:59
3,7 MB
Решение №РД 24-46 от 23.05.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 23.05.2017 15:02:59
744,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.