"Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Oбособени позиции:

Позиция 1: Услуга по застраховане на МПС собственост на Община В.Търново със застраховки: "Гражданска отговорност" на автомобилистите, "Автоасистанс" при пътуване, "Каско" и „Злополука на местата в МПС”;
Позиция 2: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука”, „Злополука и заболяване” и „Злополука”;
Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Злополука” за лицата, задължени да полагат обществено полезен труд. Застраховане на лица със застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, гр. София за позиция №2
публикуван на: 19.12.2019 15:21:14
533,3 KB
Обявление за приключване на договор с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, гр. София за позиция №1
публикуван на: 19.12.2019 15:21:14
542,6 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 03.11.2017 11:29:29
220,1 KB
Договор от 18.10.2017 г. с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, гр. София за позиция №2
публикуван на: 03.11.2017 11:29:29
3,6 MB
Договор от 18.10.2017 г. с "ДЗИ - Общо застраховане" ЕАД, гр. София за позиция №1
публикуван на: 03.11.2017 11:29:29
3,4 MB
Решение № РД 24-90 от 28.09.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 28.09.2017 15:34:39
791,0 KB
Доклад от 26.09.2017 г. на комисията
публикуван на: 28.09.2017 15:34:39
2,6 MB
Протокол № 4 от 25.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.09.2017 15:34:39
1,3 MB
Протокол № 3 от 19.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.09.2017 15:34:39
1,7 MB
Протокол № 1 от 04.07.2017 г. от работата на комисия
публикуван на: 28.09.2017 15:34:39
830,6 KB
Съобщение № 91-00-319 от 19.09.2017 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 19.09.2017 16:32:46
252,8 KB
Протокол №2 от 01.09.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 01.09.2017 16:12:18
559,8 KB
Решение № РД 24-49 от 05.06.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 08.06.2017 11:10:33
2,0 MB
Разяснение № 91-00-169 от 05.06.2017 г. по условията на процедурата
публикуван на: 05.06.2017 16:45:26
2,6 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 23.05.2017 14:13:40
219,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 22.05.2017 13:41:14
258,9 KB
Решение № РД 24-44 от 19.05.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.05.2017 13:41:14
2,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

30.06.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

30.06.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.