"Спешна доставка на 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра”

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 07.11.2017 16:45:03
3,0 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 19.07.2017 15:19:55
299,1 KB
Договор от 28.06.2017 г. с Идеа сервиз ЕООД
публикуван на: 19.07.2017 15:19:55
545,8 KB
Заповед № РД 22-1014 от 20.06.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 20.06.2017 15:31:23
3,1 MB
Доклад от 14.06.2017 г. на комисията
публикуван на: 20.06.2017 15:31:23
5,6 MB
Протокол от 09.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.06.2017 15:31:23
3,8 MB
Покана №53-1123-1/30.05.2017 г. до "Идеа Сервиз" ЕООД
публикуван на: 30.05.2017 16:52:00
1,3 MB
Приложения
публикуван на: 30.05.2017 16:52:00
125,4 KB
Решение №РД 24-47 от 30.05.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 30.05.2017 16:52:00
839,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

08.06.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.06.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.