"Доставка на рекламни материали с цел протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в Община Велико Търново - двуезични каталози "Велико Търново и регион", DVD "Царевград Търнов - звук и светлина" и DVD "Велико Търново в сърцето на историята"

Статус: Изпълнена

Процедура: Пряко договаряне

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 12.08.2019 16:31:09
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 24.07.2017 16:35:02
782,9 KB
Договор от 11.07.2017 г. с "Царевград Търнов" ЕООД
публикуван на: 24.07.2017 16:35:02
1,5 MB
Заповед № РД 22-1030 от 21.06.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 21.06.2017 16:05:56
540,8 KB
Доклад от 14.06.2017 г. на комисията
публикуван на: 21.06.2017 16:05:56
840,8 KB
Протокол от 13.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.06.2017 16:05:55
795,7 KB
Решение № РД 24-51 от 06.06.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 06.06.2017 13:54:17
1,1 MB
Покана № 5300-397-49 от 06.06.2017 г. за участие
публикуван на: 06.06.2017 13:54:17
2,9 MB
Образци към поканата за участие
публикуван на: 06.06.2017 13:54:17
360,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.06.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.06.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.