"Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 18.07.2019 16:49:04
1,2 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 16.10.2017 14:47:17
319,8 KB
Договор от 04.10.2017 г. с "Пътни строежи - Велико Търново" АД
публикуван на: 16.10.2017 14:47:17
1,7 MB
Решение №РД 24-83/04.09.2017 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 04.09.2017 16:43:23
6,6 MB
Доклад от 22.08.2017 г.
публикуван на: 04.09.2017 16:43:23
8,3 MB
Протокол №4 от 18.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2017 16:43:23
1,6 MB
Протокол №3 от 14.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2017 16:43:23
5,8 MB
Протокол №1 от 14.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.09.2017 16:43:23
4,1 MB
Съобщение №91-00-274/15.08.2017 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 15.08.2017 15:28:34
526,4 KB
Протокол №2 от 18.07.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.07.2017 15:22:37
3,1 MB
Образци и приложения
публикуван на: 08.06.2017 16:49:57
2,5 MB
Документация
публикуван на: 08.06.2017 16:49:57
597,6 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 08.06.2017 16:49:57
553,7 KB
Решение № РД 24-50 от 05.06.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 08.06.2017 16:49:57
221,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

12.07.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

12.07.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.