„Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2017 година”.

Статус: Възложена

Процедура: Друга - Извън приложението на ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 09.06.2017 09:32

Документация

Файл Размер
Обявление за доброволна прозрачност ex ante
публикуван на: 14.07.2017 12:19:25
517,5 KB
Протокол от 21.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 04.07.2017 10:02:07
1,7 MB
Покана с изх. №91-00-175 от 07.06.2017 г. за представяне на оферта
публикуван на: 09.06.2017 09:36:04
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

16.06.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

16.06.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.