Обява № ОБ-11 от 13.06.2017 г. "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на структури на Община Велико Търново по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 13.06.2017 16:53

№ в РОП/ПОП: 9065209

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9065209

Позиция №1 – „Административна сграда на Община Велико Търново, структури към „Център за социални услуги“, в т.ч. и  счетоводство на „Център за социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, „Младежки дом“ или други структури към Община Велико Търново.“

Позиция №2 – „Дирекция Обществени поръчки“

Отварянето на офертите ще се извърши на 29.06.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Съобщение № 91-00-290 от 24.08.2017 г. за прекратяване възлагането на поръчката
публикуван на: 24.08.2017 16:49:41
478,1 KB
Протокол № 2 от 22.08.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.08.2017 16:49:41
720,4 KB
Протокол № 1 от 29.06.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 20.07.2017 15:57:41
379,6 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 22.06.2017 10:25:27
86,1 KB
Разяснение №91-00-186 от 20.06.2017 г. по докуметацията за участие
публикуван на: 20.06.2017 10:39:59
480,3 KB
Документация за участие
публикуван на: 13.06.2017 16:55:57
269,2 KB
Обява № ОБ-11 от 13.06.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 13.06.2017 16:55:57
365,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

27.06.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.06.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.