„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”.

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Строителство

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 07.09.2017 11:52:38
176,8 KB
Решение за прекратяване № 70/14.08.2017 г.
публикуван на: 14.08.2017 17:23:44
571,0 KB
Доклад
публикуван на: 14.08.2017 17:23:44
958,1 KB
Протокол 1
публикуван на: 14.08.2017 17:23:44
766,2 KB
Приложения към разяснение
публикуван на: 30.06.2017 16:09:47
25,9 KB
Разяснение
публикуван на: 30.06.2017 16:09:47
209,6 KB
Ситуация
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
4,2 MB
Примерни схеми
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
849,5 KB
ПРИЛОЖЕНИЯ
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
213,9 KB
ПОКАНА до "Климатроник" ЕООД
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
222,5 KB
ПОКАНА до "Българска бизнес компания" ООД
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
222,0 KB
ПОКАНА до "Аркетипо България" ООД
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
221,5 KB
Решение за откриване на процедура
публикуван на: 28.06.2017 15:53:26
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

02.08.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

02.08.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.