„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета”

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 04.01.2018 16:29

№ в РОП/ПОП: 9071993

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071993

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №91-00-28/24.01.2018 г. за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 24.01.2018 11:22:59
1,0 MB
Протокол от 16.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.01.2018 11:22:59
1,8 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 12.01.2018 11:08:33
874,6 KB
Обява №ОБ-1 от 04.01.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 04.01.2018 16:10:39
1,3 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 04.01.2018 16:10:39
491,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

15.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.