„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново”

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Строителство

Дата на публикуване: 10.01.2018 16:05

№ в РОП/ПОП: 9072117

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9072117

Документация

Файл Размер
Договор от 22.02.2018 г. с "Комес - Г" ООД, гр. Велико Търново
публикуван на: 22.02.2018 10:30:43
1,9 MB
Протокол от 30.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.02.2018 15:43:49
1,5 MB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 26.01.2018 10:26:51
748,0 KB
Обява №ОБ-2 от 10.01.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 10.01.2018 16:10:05
2,1 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 10.01.2018 16:10:05
1,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

29.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.