"Експлоатационна поддръжка и надграждане на интеграционната платформа за електронна община на Община Велико Търново (Платформа eCity)"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 27.04.2020 16:42:43
155,3 KB
Становище на АОП за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП
публикуван на: 24.10.2018 14:14:55
333,3 KB
Допълнително споразумение № 1 от 05.09.2018 г. с КАИТ ЕООД
публикуван на: 11.09.2018 10:42:13
1,4 MB
Договор от 19.03.2018 г. с "Консултантска агенция по информационни технологии" ЕООД (КАИТ ЕООД)
публикуван на: 18.04.2018 14:59:17
3,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 18.04.2018 14:59:17
810,8 KB
Решение № РД 24-20 от 27.02.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 28.02.2018 13:35:59
416,6 KB
Доклад от 26.02.2018 г. на комисията
публикуван на: 28.02.2018 13:35:59
789,8 KB
Протокол № 4 от 22.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.02.2018 13:35:59
339,6 KB
Протокол № 3 от 19.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.02.2018 13:35:59
448,9 KB
Протокол № 1 от 01.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.02.2018 13:35:59
329,6 KB
Съобщение № 91-00-66 от 19.02.2018 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 19.02.2018 16:30:01
190,8 KB
Протокол № 2 от 06.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 06.02.2018 17:02:35
461,8 KB
Решение № РД 24-5 от 22.01.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.01.2018 16:47:25
876,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

31.01.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

31.01.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.