"Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново"

Статус: Прекратена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 18.01.2019 16:48:43
228,4 KB
Решение № РД 24-23 от 16.03.2018 г. за прекратяване
публикуван на: 16.03.2018 16:04:52
651,6 KB
Протокол №3 от 14.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.03.2018 16:04:52
809,5 KB
Протокол №1 от 20.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.03.2018 16:04:52
155,1 KB
Протокол №3 от 14.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.03.2018 16:50:07
809,5 KB
Протокол №1 от 20.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.03.2018 16:50:07
155,1 KB
Протокол №2 от 26.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 27.02.2018 16:06:15
257,2 KB
Решение № РД 24-7 от 29.01.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 29.01.2018 14:31:55
252,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 29.01.2018 14:31:55
459,1 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 29.01.2018 14:31:55
212,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.02.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.02.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.