КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Статус: Възложена

Процедура: Конкурс за проект

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 23.04.2018 13:33

№ в РОП/ПОП: 00073-2018-0018

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F12_2014&id=843449&mode=view

Документация

Файл Размер
Двуезични договори за връчване на награди подписани
публикуван на: 07.05.2020 11:06:10
6,9 MB
Обявление за резултатите от конкурс за проект
публикуван на: 07.05.2020 11:06:10
164,9 KB
Final report of the Jury
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
997,5 KB
Доклад на журито
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
1,4 MB
Protocol No 3
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
180,0 KB
Протокол №3
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
2,9 MB
Protocol No 1
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
1,0 MB
Протокол №1
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
1,5 MB
RESOLUTION / Final decision for announcing the winner
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
299,3 KB
Решение РД 24-106/17.10.2018 г. за определяне на победител в конкурса
публикуван на: 17.10.2018 19:17:03
3,8 MB
Protocol No2 according to art. 54, para. 7 and 8 of RIPPA
публикуван на: 10.08.2018 15:45:02
7,0 MB
Протокол №2 съгласно чл. 54, ал. 7 и 8 от ППЗОП
публикуван на: 10.08.2018 15:45:02
6,7 MB
Съобщение №91-00-276 от 24.04.18 г. съгласно чл.91, ал.3 и 4 от ППЗОП за обявяване на резултатите от оценяването на проектите и извършеното класиране
публикуван на: 24.07.2018 15:40:55
76,4 KB
Заповед за назначаване на Жури
публикуван на: 20.07.2018 09:20:07
1,1 MB
Разяснение №24 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No24 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 12.07.2018 16:52:21
6,7 MB
Разяснение №23 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No23 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 09.07.2018 16:23:11
7,0 MB
Разяснение №22 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No22 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 06.07.2018 17:12:56
779,3 KB
Разяснение №21 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No21 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 05.07.2018 15:46:43
308,0 KB
Разяснение №20 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No20 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 03.07.2018 16:08:13
270,1 KB
Разяснение №19 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No19 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 29.06.2018 16:20:36
5,0 MB
Разяснение №18 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No18 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 26.06.2018 16:50:32
4,9 MB
Разяснение №17 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No17 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 22.06.2018 15:41:13
3,9 MB
Разяснение №16 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No16 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 19.06.2018 16:55:06
3,5 MB
Разяснение №15 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No15 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 15.06.2018 16:40:38
7,0 MB
Разяснение №14 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No14 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 11.06.2018 16:50:50
8,0 MB
Разяснение №13 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No13 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 06.06.2018 16:48:36
5,2 MB
Обявление на състава на журито на конкурса/List of the members of the jury
публикуван на: 04.06.2018 17:22:09
1018,5 KB
Разяснение №12 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No12 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 04.06.2018 17:22:09
8,0 MB
Разяснение №11 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No11 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 29.05.2018 16:54:28
3,8 MB
Разяснение №10 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No10 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 28.05.2018 16:55:20
7,5 MB
Разяснение №9 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No9 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 23.05.2018 14:25:42
8,0 MB
Разяснение №8 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No8 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 21.05.2018 16:11:23
3,6 MB
Уточнение относно това кой може да участва в конкурса и минималните изисквания/Important clarification regarding who can participate in the competition and the minimum requirements
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
18,4 KB
Visual aid for submitting the package with the project proposal
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
343,2 KB
Визуална помощ за подаване на опаковката с проектното предложение
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
254,3 KB
Разяснение №7 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No7 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
4,9 MB
Разяснение №6 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No6 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 14.05.2018 17:33:18
2,1 MB
Разяснение №5 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No5 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 14.05.2018 17:09:16
895,6 KB
Разяснение №4 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No4 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 11.05.2018 17:14:55
8,7 MB
Разяснение №3 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No3 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 08.05.2018 16:38:34
8,0 MB
Разяснение №2 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No2 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 03.05.2018 15:59:54
2,3 MB
Разяснение съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification according to art. 33 of PPA
публикуван на: 30.04.2018 13:48:34
1,6 MB
Снимки на Велико Търново-информация/Pictures of Veliko Tarnovo - information
публикуван на: 24.04.2018 12:13:01
13,1 KB
Проект на договор, заявление и декларация - двуезичен/Draft contract, application and declaration - bilingual
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
167,7 KB
Образец чертежи/Template for drawings 3
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
1,4 MB
Образец чертежи/Template for drawings 2
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
6,3 MB
Образец чертежи/Template for drawings 1
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
2,5 MB
eESPD FAQ in English/За "Въпроси и отговори на български посетете този адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
351,1 KB
ESPD IN ENGLISH /FOR REFERENCE PURPOSES ONLY THE ESPD MUST BE SUBMITTED IN BULGARIAN ACCORDING TO ART. 101, PAR. 6 OF THE PUBLIC PROCUREMENT ACT/
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
75,2 KB
ЕЕДОП НА БЪЛГАРСКИ ВЪВ ФОРМАТ "XML" И "PDF"/BULGARIAN VERSION/
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
81,5 KB
FIGURES - ANNEX TO THE BRIEF - VERSION IN ENGLISH
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
5,7 MB
TOPOGRAPHIC - MAP ANNEX TO THE BRIEF
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
3,1 MB
BRIEF - VERSION IN ENGLISH
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
9,1 MB
ФИГУРИ КЪМ ЗАДАНИЕТО - ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
5,7 MB
ТОПОГРАФСКА СХЕМА КЪМ ЗАДАНИЕТО
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
3,1 MB
ПРОГРАМА/ЗАДАНИЕ/ - ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
8,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.04.2018 13:40:15
147,3 KB
Решение РД 24-35 от 20.04.18 г.
публикуван на: 23.04.2018 13:40:15
3,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

20.07.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.07.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.