КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Статус: Отворена

Процедура: Конкурс за проект

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 23.04.2018 13:33

№ в РОП/ПОП: 00073-2018-0018

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F12_2014&id=843449&mode=view

Документация

Файл Размер
Разяснение №8 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No8 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 21.05.2018 16:11:23
3,6 MB
Уточнение относно това кой може да участва в конкурса и минималните изисквания/Important clarification regarding who can participate in the competition and the minimum requirements
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
18,4 KB
Visual aid for submitting the package with the project proposal
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
343,2 KB
Визуална помощ за подаване на опаковката с проектното предложение
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
254,3 KB
Разяснение №7 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No7 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 17.05.2018 17:00:30
4,9 MB
Разяснение №6 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No6 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 14.05.2018 17:33:18
2,1 MB
Разяснение №5 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No5 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 14.05.2018 17:09:16
895,6 KB
Разяснение №4 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No4 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 11.05.2018 17:14:55
8,7 MB
Разяснение №3 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No3 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 08.05.2018 16:38:34
8,0 MB
Разяснение №2 съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification No2 according to art. 33 of PPA
публикуван на: 03.05.2018 15:59:54
2,3 MB
Разяснение съгласно чл. 33 от ЗОП/Clarification according to art. 33 of PPA
публикуван на: 30.04.2018 13:48:34
1,6 MB
Снимки на Велико Търново-информация/Pictures of Veliko Tarnovo - information
публикуван на: 24.04.2018 12:13:01
13,1 KB
Проект на договор, заявление и декларация - двуезичен/Draft contract, application and declaration - bilingual
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
167,7 KB
Образец чертежи/Template for drawings 3
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
1,4 MB
Образец чертежи/Template for drawings 2
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
6,3 MB
Образец чертежи/Template for drawings 1
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
2,5 MB
eESPD FAQ in English/За "Въпроси и отговори на български посетете този адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1660363&_dad=portal&_schema=PORTAL
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
351,1 KB
ESPD IN ENGLISH /FOR REFERENCE PURPOSES ONLY THE ESPD MUST BE SUBMITTED IN BULGARIAN ACCORDING TO ART. 101, PAR. 6 OF THE PUBLIC PROCUREMENT ACT/
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
75,2 KB
ЕЕДОП НА БЪЛГАРСКИ ВЪВ ФОРМАТ "XML" И "PDF"/BULGARIAN VERSION/
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
81,5 KB
FIGURES - ANNEX TO THE BRIEF - VERSION IN ENGLISH
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
5,7 MB
TOPOGRAPHIC - MAP ANNEX TO THE BRIEF
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
3,1 MB
BRIEF - VERSION IN ENGLISH
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
9,1 MB
ФИГУРИ КЪМ ЗАДАНИЕТО - ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
5,7 MB
ТОПОГРАФСКА СХЕМА КЪМ ЗАДАНИЕТО
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
3,1 MB
ПРОГРАМА/ЗАДАНИЕ/ - ВЕРСИЯ НА БЪЛГАРСКИ
публикуван на: 24.04.2018 11:47:32
8,9 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 23.04.2018 13:40:15
147,3 KB
Решение РД 24-35 от 20.04.18 г.
публикуван на: 23.04.2018 13:40:15
3,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

20.07.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.07.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.