Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2018 година.

Статус: Възложена

Процедура: Друга - Извън приложението на ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 10.05.2018 16:44

Документация

Файл Размер
Протокол №2 от 12.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.06.2018 11:19:21
836,4 KB
Протокол №1 от 28.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.06.2018 11:19:21
659,0 KB
Обявление за доброволна прозрачност ex ante
публикуван на: 25.06.2018 09:59:47
762,0 KB
Покана с изх. №91-00-170/10.05.2018 г. за представяне на оферта
публикуван на: 10.05.2018 16:55:33
1,8 MB

Краен срок за подаване на оферта

18.05.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.05.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.