"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 15.09.2018 12:01

№ в РОП/ПОП: 00073-2018-0037

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор
публикуван на: 14.08.2020 16:53:21
160,0 KB
Обявление за изменение
публикуван на: 29.04.2020 11:57:08
364,4 KB
Допълнително споразумение от 22.04.2020 г. с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕАД
публикуван на: 29.04.2020 11:57:08
1,4 MB
Обявление за изменение
публикуван на: 20.09.2019 11:46:46
181,5 KB
Допълнително споразумение от 09.09.2019 г. с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД
публикуван на: 20.09.2019 11:46:46
1,4 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 16.01.2019 13:35:39
239,7 KB
Договор от 21.12.2018 г. с "Енерго-Про Енергийни услуги" ЕООД
публикуван на: 16.01.2019 13:35:39
2,1 MB
Решение №РД 24-125 от 04.12.2018 г. за определяне за изпълнител втория класиран участник
публикуван на: 04.12.2018 15:42:44
149,9 KB
Решение №РД 24-112 от 15.11.2018 г. за избор на изпълнител
публикуван на: 15.11.2018 16:12:16
340,1 KB
Доклад от 13.11.2018 г.
публикуван на: 15.11.2018 16:12:16
1,8 MB
Протокол №4 от 13.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2018 16:12:16
158,9 KB
Протокол №3 от 08.11.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2018 16:12:16
477,4 KB
Протокол №1 от 22.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.11.2018 16:12:16
206,1 KB
Съобщение №91-00-401 от 08.11.2018 г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
публикуван на: 08.11.2018 16:28:47
79,8 KB
Протокол №2 от 30.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 30.10.2018 15:54:30
381,5 KB
Съобщение №91-00-377 от 18.10.2018 г. за промяна на датата на отваряне на оферти
публикуван на: 18.10.2018 15:18:00
78,2 KB
Разяснение №91-00-369 от 09.10.2018 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 09.10.2018 16:55:52
1,5 MB
Решение № РД 24-98 от 12.09.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 17.09.2018 15:55:04
201,3 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 17.09.2018 15:55:04
389,9 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 15.09.2018 12:05:16
403,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

18.10.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

18.10.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2021 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.