Обява № ОБ-25 от 13.09.2018 г. с предмет: „Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново”

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 13.09.2018 16:17

№ в РОП/ПОП: 9080780

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9080780

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Административна сграда на Община Велико Търново; Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, в т.ч. и счетоводството на „Център за социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, в т.ч.и счетоводство”

Обособена позиция № 2 – „Дирекция „Местни данъци и такси”; ОП „Зелени системи“; ОП „Реклама – Велико Търново”; ОП „Спортни имоти и прояви”; ОП „Горско стопанство“; Младежки дом“

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти само за обособена позиция № 1 се удължава до 17:00 часа на 25.09.2018 г. Отварянето на офертите за обособени позиции № 1 и № 2 ще се извърши на 26.09.2018 г. от 14:00 часа в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Договор от 26.10.2018 г. с "Асап" ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 31.10.2018 09:27:04
701,9 KB
Договор от 26.10.2018 г. с "Асап" ЕООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 31.10.2018 09:27:04
693,3 KB
Протокол №2 от 09.10.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.10.2018 15:03:04
1,3 MB
Протокол № 1 от дати: 26.09.2018 г. и 28.09.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.09.2018 16:13:43
1,2 MB
Информация с изх. № 12-161-46 от 21.09.2018 г. за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти за обособена позиция № 1
публикуван на: 21.09.2018 10:54:00
310,4 KB
Обява № ОБ-25 от 13.09.2018 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 13.09.2018 16:29:13
2,2 MB
Документация
публикуван на: 13.09.2018 16:29:13
300,5 KB

Краен срок за подаване на оферта

25.09.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.09.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.