Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция № 2: Риба
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения
Обособена позиция № 4: Млечни произведения
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове 
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца
Обособена позиция № 7: Замразени продукти
Обособена позиция № 8: Сладолед
Обособена позиция № 9: Консерви

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №2,5 и 9
публикуван на: 27.05.2019 14:47:52
663,2 KB
Договор от 30.04.2019 г. с "Килтекс" ЕООД за обособена позиция №9
публикуван на: 27.05.2019 14:47:52
2,4 MB
Договор от 25.04.2019 г. със "Стелит 1" ЕООД за обособена позиция №5
публикуван на: 27.05.2019 14:47:52
2,3 MB
Договор от 25.04.2019 г. с "Корект-Де" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 27.05.2019 14:47:52
2,2 MB
Обявление за възложена поръчка - НЯМА възлагане за обособени позиции №1, №3 и №4
публикуван на: 03.04.2019 14:38:38
989,7 KB
Решение №РД 24-34 от 12.03.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №9
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,6 MB
Решение №РД 24-33 от 12.03.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №5
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,6 MB
Решение №РД 24-32 от 12.03.2019 г. за прекратяване на обосбена позиция №4
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,5 MB
Решение №РД 24-31 от 12.03.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №3
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,5 MB
Решение №РД 24-30 от 12.03.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,6 MB
Решение №РД 24-29 от 12.03.2019 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,6 MB
Доклад от 11.03.2019 г.
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
2,7 MB
Протокол №4 от 07.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,6 MB
Протокол №3 от 20.02.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
2,4 MB
Протокол №1 от 10.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 12.03.2019 17:02:42
1,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-81/01.03.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 01.03.2019 14:02:12
352,0 KB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции № 6, 7 и 8
публикуван на: 25.01.2019 14:22:52
353,3 KB
Протокол №2 от 11.01.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 23.01.2019 16:24:06
1002,4 KB
Решение №РД 24-3 от 10.01.2019 г. за прекратяване на обособени позиции №6, №7 и №8
публикуван на: 10.01.2019 16:23:30
1,6 MB
Документация и образци
публикуван на: 10.12.2018 12:36:01
1,8 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.12.2018 11:20:44
819,1 KB
Решение №РД 24-126 от 04.12.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.12.2018 11:20:44
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

08.01.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.01.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.