Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция № 2: Риба
Обособена позиция № 3: Месо и месни произведения
Обособена позиция № 4: Млечни произведения
Обособена позиция № 5: Зеленчуци и плодове 
Обособена позиция № 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца
Обособена позиция № 7: Замразени продукти
Обособена позиция № 8: Сладолед
Обособена позиция № 9: Консерви

Документация

Файл Размер
Документация и образци
публикуван на: 10.12.2018 12:36:01
1,8 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.12.2018 11:20:44
819,1 KB
Решение №РД 24-126 от 04.12.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.12.2018 11:20:44
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

08.01.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

08.01.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2018 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.