"Строително-монтажни работи по възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен храм по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Възстановяване на покрива на Детска градина „Звездица“, с. Шемшево, Детска градина „Ивайло“, гр. Велико Търново и покрива (столова) на Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново;

Обособена позиция № 2 – Възстановяване на покрива на Основно училище „Димитър Благоев“, гр. Велико Търново;

Обособена позиция № 3 – Възстановяване на църковен храм „Св. Архангел Михаил“, с. Миндя;

Обособена позиция № 4 – Ремонт на тавана на физкултурен салон в ДГ „Иванка Ботева“ гр. Велико Търново.

Ремонтът по ОП №4 е възложен по реда на съответната му индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане. Стойността на позиция № 4 е 6202,33 лв. без ДДС, не надхвърля 156 464 лв., и общата й стойност възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. Във връзка с гореизложеното, Възложителят е възложил директно ремонтът по ОП № 4 на основание чл. 20,ал. 4, т. 1 от ЗОП. За тази обособена позиция не следва да се подават оферти.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор със "Стима" ООД за обособена позиция №3
публикуван на: 23.12.2019 14:15:51
542,9 KB
Обявление за приключване на договор с ЕТ "АС - СТРОЙ - Янко Славчев" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 26.11.2019 14:37:40
1,9 MB
Обявление за приключване на договор със "Стройко" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 19.11.2019 15:59:11
1,9 MB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 1, 2, и 3
публикуван на: 19.08.2019 14:29:45
422,6 KB
Договор от 25.07.2019 г. със "Стима" ООД за обособена позиция №3
публикуван на: 19.08.2019 14:29:45
2,0 MB
Договор от 05.08.2019 г. с ЕТ "АС-Строй-Янко Славчев" за обособена позиция №2
публикуван на: 19.08.2019 14:29:45
2,0 MB
Договор от 29.07.2019 г. със "Стройко" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 19.08.2019 14:29:45
2,0 MB
Решение №РД 24-75 от 21.06.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №3
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
1,8 MB
Решение №РД 24-76 от 21.06.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
1,9 MB
Решение №РД 24-77 от 21.06.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
2,0 MB
Доклад от 20.06.2019 г.
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
2,8 MB
Протокол №4 от 17.06.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
1,6 MB
Протокол №3 от 17.06.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
2,5 MB
Протокол №1 от 12.02.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.06.2019 16:37:02
1,6 MB
Съобщение №91-00-189 от 12.06.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 12.06.2019 16:17:41
1,4 MB
Протокол №2 от 27.05.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 28.05.2019 16:05:19
618,0 KB
Разяснение №91-00-31 от 01.02.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 01.02.2019 16:04:15
1,4 MB
Разяснение №91-00-22 от 18.01.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 18.01.2019 16:46:50
1,4 MB
Решение № РД 24-2 от 10.01.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 14.01.2019 14:10:01
1,5 MB
Решение № РД 24-129 от 21.12.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
562,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
435,5 KB
Технически спецификации по позиции
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
8,5 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "Архитектура - 1"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
7,5 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "Архитектура - 2"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
7,6 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "Архитектура - 3"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
7,7 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "Конструкции - 1"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
8,4 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "Конструкции - 2"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
5,1 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "Конструкции - 3"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
5,6 MB
Проект "Църковен храм Св. Архангел Михаил" - Част "ВиК"
публикуван на: 27.12.2018 15:58:41
2,9 MB

Краен срок за подаване на оферта

11.02.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.02.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.