Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ - Доставка на специализиран модул за сензорна градина

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 16.05.2019 15:50:45
239,4 KB
Договор от 16.04.2019 г. с "БМБ - Богдан Богданов" ЕООД
публикуван на: 16.05.2019 15:50:45
2,3 MB
Решение №РД 24-43 от 04.04.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 05.04.2019 09:48:21
630,1 KB
Доклад от 02.04.2019 г.
публикуван на: 05.04.2019 09:48:21
2,0 MB
Протокол от дати 28.03.2019 г. и 02.04.2019 г.
публикуван на: 05.04.2019 09:48:20
1,7 MB
Съобщение №91-00-108/28.03.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 28.03.2019 16:26:39
361,6 KB
Решение №РД 24-15/19.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.02.2019 10:41:31
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 22.02.2019 10:41:31
2,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 22.02.2019 10:41:31
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.