Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца
Обособена позиция № 2: Замразени продукти и сладолед

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-13 от 30.01.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.02.2019 16:33:26
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.02.2019 16:33:26
452,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 04.02.2019 16:33:25
760,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.