Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца
Обособена позиция № 2: Замразени продукти и сладолед

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции 1 и 2
публикуван на: 27.05.2019 15:18:14
553,0 KB
Договор от 25.04.2019 г. със "Стелит 1" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 27.05.2019 15:18:14
2,2 MB
Договор от 25.04.2019 г. с "Бойлс Фууд Къмпани" ЕООД за обособена позиция 1
публикуван на: 27.05.2019 15:18:14
2,4 MB
Решение №РД 24-47 от 11.04.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 11.04.2019 15:59:14
1,6 MB
Решение №РД 24-46 от 11.04.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 11.04.2019 15:59:14
1,7 MB
Доклад от 10.04.2019 г.
публикуван на: 11.04.2019 15:59:14
2,0 MB
Протокол №4 от 10.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:59:14
1,5 MB
Протокол №3 от 05.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:59:14
1,8 MB
Протокол №1 от 07.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:59:14
1,5 MB
Съобщение № 91-00-113 от 05.04.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 05.04.2019 16:12:28
218,0 KB
Протокол №2 от 14.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.03.2019 16:13:45
1,9 MB
Решение № РД 24-13 от 30.01.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 04.02.2019 16:33:26
1,5 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 04.02.2019 16:33:26
452,5 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 04.02.2019 16:33:25
760,3 KB

Краен срок за подаване на оферта

06.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

06.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.