„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”

Статус: Прекратена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“

Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка
публикуван на: 30.04.2019 16:03:14
680,5 KB
Решение № РД 24-45 от 11.04.2019 г. за прекратяване на процедурата
публикуван на: 11.04.2019 15:25:39
1,8 MB
Доклад от 04.04.2019 г. на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:25:39
2,3 MB
Протокол № 4 от 04.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:25:39
1,6 MB
Протокол № 3 от 01.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:25:39
1,9 MB
Протокол № 1 от 18.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 15:25:39
1,6 MB
Съобщение № 91-00-110 от 01.04.2019 г. за отваряне на ценовото предложение и провеждане на преговори
публикуван на: 01.04.2019 16:49:23
1,4 MB
Протокол № 2 от 21.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.03.2019 16:16:51
1,6 MB
Решение № РД 24-16 от 22.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
1,6 MB
Покана с изх. № 91-00-64 от 22.02.2019 г. за участие до "Верига Домино" ЕООД за Обособена позиция № 1
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Покана с изх. № 91-00-64 от 22.02.2019 г. за участие до "Дигитал" ЕООД за Обособена позиция № 1
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Покана с изх. № 91-00-63 от 22.02.2019 г. за участие до "Вали компютърс" ООД за Обособена позиция № 2
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Покана с изх. № 91-00-63 от 22.02.2019 г. за участие до ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев" за Обособена позиция № 2
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Приложения и образци към поканата за участие за обособена позиция № 1
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
981,7 KB
Приложения и образци към поканата за участие за обособена позиция № 2
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
1,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.