„Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”

Статус: Затворена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали“

Обособена позиция № 2 „Доставка на консумативи за офис-техника”

Документация

Файл Размер
Решение № РД 24-16 от 22.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
1,6 MB
Покана с изх. № 91-00-64 от 22.02.2019 г. за участие до "Верига Домино" ЕООД за Обособена позиция № 1
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Покана с изх. № 91-00-64 от 22.02.2019 г. за участие до "Дигитал" ЕООД за Обособена позиция № 1
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Покана с изх. № 91-00-63 от 22.02.2019 г. за участие до "Вали компютърс" ООД за Обособена позиция № 2
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Покана с изх. № 91-00-63 от 22.02.2019 г. за участие до ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев" за Обособена позиция № 2
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
3,2 MB
Приложения и образци към поканата за участие за обособена позиция № 1
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
981,7 KB
Приложения и образци към поканата за участие за обособена позиция № 2
публикуван на: 22.02.2019 17:16:04
1,3 MB

Краен срок за подаване на оферта

15.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.