Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към „Център за социални услуги“, в т.ч. и счетоводство на „Център за социални услуги“; Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, Дирекция „Местни данъци и такси“, „Младежки дом“ или други структури към Община Велико Търново

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 06.02.2019 16:31

№ в РОП/ПОП: 9085423

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085423

Отварянето на офертите ще се извърши на 20.02.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Велико Търново.

Документация

Файл Размер
Съобщение №91-00-71 от 26.02.2019 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 26.02.2019 16:04:26
1,4 MB
Информация с изх. № 12-161-3 от 15.02.2019 г. за удължаване на първоначално определения срок за получаване на оферти
публикуван на: 15.02.2019 10:02:45
298,3 KB
Обява №ОБ-2 от 06.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 06.02.2019 16:32:49
1,6 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 06.02.2019 16:32:49
236,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.02.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.02.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.