Доставка и монтаж на различни мебели (бюра, столове, шкафове, стелажи и др.) и интериорни елементи в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, като доставките ще се извършват след предварителна заявка

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Доставка

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.08.2019 10:40:24
1,3 MB
Договор от дата 30.07.2019 г. със "Смарт бизнес къмпани" ЕООД, гр. Габрово
публикуван на: 15.08.2019 10:40:24
4,1 MB
Решение №РД 24-89 от 04.07.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 04.07.2019 14:25:13
3,4 MB
Доклад от 01.07.2019 г.
публикуван на: 04.07.2019 14:25:13
7,1 MB
Протокол №4 от 01.07.2019 г.
публикуван на: 04.07.2019 14:25:13
2,1 MB
Протокол №3 от 20.06.2019 г.
публикуван на: 04.07.2019 14:25:13
2,0 MB
Протокол №2 от дати 31.05.2019 г. и 10.06.2019 г.
публикуван на: 04.07.2019 14:25:13
4,7 MB
Протокол №1 от дати 21.03.2019 г. и 17.05.2019 г.
публикуван на: 04.07.2019 14:25:13
4,6 MB
Решение №РД 24-14/11.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 14.02.2019 10:39:21
803,9 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 14.02.2019 10:39:21
1,3 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 14.02.2019 10:39:21
354,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

19.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

19.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.