Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор по обособени позиции

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 19.02.2019 16:50

№ в РОП/ПОП: 9085817

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9085817

Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: Мост над река Янтра между с. Леденик и с. Шемшево на общински път VTR 2026 „/път I-4/ - с. Леденик – с. Шемшево /GAB 2110/”
Обособена позиция № 2: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: Стоманобетонов мост над река Белица на общински път VTR 1010 „/път I-5/ - Дебелец – жп гара Дебелец – Велико Търново, кв. Чолаковци“, ул. „Сан Стефано“ (GAB 3110)“

Документация

Файл Размер
Съобщение №91-00-116 от 08.04.2019 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 08.04.2019 16:50:52
418,2 KB
Протокол №2 от 28.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.04.2019 14:28:09
775,8 KB
Протокол №1 от 27.02.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 18.03.2019 16:41:07
2,0 MB
Обява №ОБ-3 от 19.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 19.02.2019 16:51:49
1,7 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 19.02.2019 16:51:49
236,8 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.02.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.02.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.