„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Статус: Възложена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонни”

Документация

Файл Размер
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 04.10.2019 15:28:45
316,7 KB
Договор от 12.09.2019 г. с "Издателска къща АБ" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 04.10.2019 15:28:45
2,3 MB
Договор от 12.09.2019 г. с ЕТ "Рекламна агенция АБ - Анелия Минкова" за обособена позиция №1
публикуван на: 04.10.2019 15:28:45
2,5 MB
Решение №РД 24-102 от 25.07.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 26.07.2019 15:05:35
89,9 KB
Доклад от 17.07.2019 г.
публикуван на: 26.07.2019 15:05:35
672,7 KB
Протокол от дати 11.07.2019 г. и 17.07.2019 г.
публикуван на: 26.07.2019 15:05:35
362,3 KB
Съобщение № 91-00-217 от 12.07.2019 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 12.07.2019 16:04:20
349,8 KB
Протокол от дати 08.04.2019 г. и 27.06.2019 г.
публикуван на: 02.07.2019 09:49:29
3,9 MB
Решение №РД 24-18/25.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.02.2019 12:10:06
166,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.02.2019 12:10:06
336,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.02.2019 12:10:06
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

05.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.