„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“

Статус: Отворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

„Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билбордове, постоянни обяснителни табели, банер и информационни стикери”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;

Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на информационни събития и официални церемонни”

Документация

Файл Размер
Решение №РД 24-18/25.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.02.2019 12:10:06
166,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.02.2019 12:10:06
336,2 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.02.2019 12:10:06
1,6 MB

Краен срок за подаване на оферта

05.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.