Доставка и монтаж на павилиони по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г.

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 25.02.2019 16:40

№ в РОП/ПОП: 9086035

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086035

Документация

Файл Размер
Съобщение №91-00-70 от 26.02.2019 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 26.02.2019 11:31:25
81,0 KB
Oбява №ОБ-5 от 25.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 25.02.2019 16:42:19
265,1 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 25.02.2019 16:42:19
498,9 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.