Обява №ОБ-6/26.02.2019 г. с предмет: "Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal – мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204"

Статус: Изпълнена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Доставка

Дата на публикуване: 26.02.2019 15:35

№ в РОП/ПОП: 9086095

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086095

Документация

Файл Размер
Съобщение №53-1800-2 от 27.06.2019 г. на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП
публикуван на: 27.06.2019 15:51:13
80,4 KB
Допълнително споразумение от 22.05.2019 г. с "Грийн Форест 2016" ООД
публикуван на: 05.06.2019 10:26:28
1,5 MB
Договор от 15.05.2019 г. с "Грийн Форест 2016" ООД
публикуван на: 21.05.2019 11:39:32
2,4 MB
Протокол от 06.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 08.05.2019 10:07:22
2,0 MB
Разяснение №91-00-77 от 28.02.2019 г. по документацията
публикуван на: 28.02.2019 16:24:14
70,2 KB
Обява №ОБ-6 от 26.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 26.02.2019 15:39:50
274,3 KB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 26.02.2019 15:39:50
499,1 KB

Краен срок за подаване на оферта

05.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

05.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.