Изготвяне на Инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обекти: - "Нова покривна конструкция над съществуващи сгради на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново; - "Обособяване на нова група за деца в новопроектирана сграда/разширения на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново.

Статус: Възложена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключен договор
публикуван на: 04.02.2020 16:40:09
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 15.04.2019 11:35:23
267,9 KB
Договор от 13.03.2019 г. с "Любомирски" ЕООД
публикуван на: 15.04.2019 11:35:23
1,9 MB
Решение № РД 24-20/27.02.2019 г.
публикуван на: 27.02.2019 16:48:58
4,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

27.02.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

27.02.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.