Обява №ОБ-7 от 27.02.2019 г. с предмет: „Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Велико Търново – за гр. Велико Търново”

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 27.02.2019 10:11

№ в РОП/ПОП: 9086158

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086158

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №91-00-122/11.04.2019 г. за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 11.04.2019 16:10:29
1,1 MB
Протокол №3 от 10.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 16:10:29
899,2 KB
Протокол №1 от 12.03.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 16:10:29
532,7 KB
Протокол №2 от 20.03.2019 г.
публикуван на: 21.03.2019 16:20:05
694,0 KB
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 07.03.2019 10:36:15
692,5 KB
Обява №ОБ-7 от 27.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 27.02.2019 13:59:47
1,0 MB
Документация за обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
публикуван на: 27.02.2019 13:59:47
1,4 MB

Краен срок за подаване на оферта

11.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

11.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2020 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.