"Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции"

Статус: Затворена

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Доставка

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на посадъчен материал – разсад на цветя”
Обособена позиция № 2 „Доставка на посадъчен материал – храсти, дървета, тревен чим и тревни смески”

Документация

Файл Размер
Протокол № 2 от 14.05.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 15.05.2019 15:46:30
2,1 MB
Разяснение № 91-00-98 от 21.03.2019 г. по условията на обществената поръчка
публикуван на: 21.03.2019 16:57:56
1,5 MB
Решение № РД 24-21 от 28.02.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 28.02.2019 17:45:28
1,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 28.02.2019 17:45:28
732,8 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 28.02.2019 17:45:28
355,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.