Обява № ОБ-10 от 15.03.2019 г. „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции“

Статус: Възложена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 15.03.2019 16:37

№ в РОП/ПОП: 9086749

Адрес в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9086749

Обособени позиции:

Обособено позиция №1: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за Административна сграда на Община Велико Търново

Обособена позиция №2: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на общински структури и други обекти на територията на град Велико Търново

Обособена позиция №3: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на дирекция „Местни данъци и такси“, Община Велико Търново

Обособена позиция №4: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Кметства и други обекти на територията на Община Велико Търново /без град Велико Търново/

Обособена позиция №5: Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за осигуряване на видеонаблюдение на територията на град Велико Търново

Обособена позиция №6: Услуга по доставка на безжичен интернет на територията на град Велико Търново

Документация

Файл Размер
Договор от 14.05.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция 4
публикуван на: 14.06.2019 15:21:50
3,0 MB
Договор от 13.05.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция 6
публикуван на: 13.06.2019 16:43:16
3,0 MB
Договор от 13.05.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция 5
публикуван на: 13.06.2019 16:43:16
3,0 MB
Договор от 13.05.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция 3
публикуван на: 13.06.2019 16:43:16
3,1 MB
Договор от 13.05.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция 2
публикуван на: 13.06.2019 16:43:16
3,1 MB
Договор от 13.05.2019 г. с "А1 България" ЕАД за обособена позиция 1
публикуван на: 13.06.2019 16:43:16
3,0 MB
Съобщение №91-00-157 от 14.05.2019 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 14.05.2019 16:22:16
61,1 KB
Протокол от 08.04.2019 г. от проведен жребий
публикуван на: 09.04.2019 14:29:56
274,1 KB
Съобщение с изх. №91-00-112 от 04.04.2019 г. за провеждане на публичен жребий за обособена позиция №4
публикуван на: 05.04.2019 09:23:12
312,9 KB
Протокол от 01.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.04.2019 09:23:12
1,5 MB
Информация №12-161-16 от 26.03.2019 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
публикуван на: 26.03.2019 10:07:25
301,8 KB
Разяснение №91-00-100 от 25.03.2019 г. по документация за участие в обществена поръчка
публикуван на: 25.03.2019 15:16:24
17,5 KB
Обява № ОБ-10 от 15.03.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
публикуван на: 15.03.2019 16:38:52
916,6 KB
Документация
публикуван на: 15.03.2019 16:38:52
230,4 KB
Инромация № 12-161-13 от 15.03.2019 г. за публикувана обява
публикуван на: 15.03.2019 16:38:52
323,6 KB

Краен срок за подаване на оферта

29.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.