Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Доставка

Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция № 2: Месо и месни произведения
Обособена позиция № 3: Млечни произведения

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №3
публикуван на: 15.06.2022 13:46:33
114,0 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 15.06.2022 13:46:33
1,5 MB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №2 и 3
публикуван на: 27.05.2019 15:39:28
546,7 KB
Договор от 30.04.2019 г. с "Лактима" ЕАД за обособена позиция №3
публикуван на: 27.05.2019 15:39:28
2,1 MB
Договор от 25.04.2019 г. с "Чех-Йосиф Новосад" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 27.05.2019 15:39:28
2,5 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 22.04.2019 11:47:11
252,2 KB
Решение №РД 24-48 от 16.04.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №3
публикуван на: 16.04.2019 16:48:21
1,6 MB
Решение №РД 24-49 от 16.04.2019 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 16.04.2019 16:48:21
1,7 MB
Доклад от 15.04.2019 г.
публикуван на: 16.04.2019 16:48:21
1,9 MB
Протокол №4 от 15.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.04.2019 16:48:21
1,5 MB
Протокол №3 от 10.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.04.2019 16:48:21
1,7 MB
Протокол №1 от 01.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 16.04.2019 16:48:21
1,4 MB
Съобщение №91-00-120 от 10.04.2019 г. за отваряне на ценовите предложения и провеждане на преговори
публикуван на: 10.04.2019 16:27:18
1,4 MB
Протокол № 2 от 02.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 03.04.2019 15:52:55
292,6 KB
Решение № РД 24-41 от 02.04.2019 г. за прекратяване на обособена позиция № 1
публикуван на: 02.04.2019 16:35:32
349,1 KB
Покана №5300-1036-2 от 22.03.2019 г. за участие до "Лактима" ЕАД за обособена позиция №3
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
1,3 MB
Покана №5300-4704-3 от 22.03.2019 г. за участие до "Чех-Йосиф Новосад" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
1,3 MB
Покана №5300-15855-1 от 22.03.2019 г. за участие до "Житна перла" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
1,5 MB
Покана №5300-2992-1 от 22.03.2019 г. за участие до "Фаворит 98" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
1,5 MB
Приложения и образци към поканата за участие до "Лактима" ЕАД за обособена позиция №3
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
402,8 KB
Приложения и образци към поканата за участие до "Чех-Йосиф Новосад" ООД за обособена позиция №2
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
403,3 KB
Приложения и образци към поканата за участие до "Житна перла" ЕООД за обособена позиция №1
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
403,2 KB
Приложения и образци към поканата за участие до "Фаворит 98" ООД за обособена позиция №1
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
403,2 KB
Решение РД 24-38 от 22.03.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 22.03.2019 14:28:20
1,5 MB

Краен срок за подаване на оферта

29.03.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

29.03.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.