Покана до определени лица "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на копирна техника на административна сграда на Община Велико Търново, структури към "Център за социални услуги", в т.ч. и счетоводство на "Център за социални услуги"; Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт", Дирекция "Местни данъци и такси", "Младежки дом" или други структури към Община Велико Търново"

Статус: Прекратена

Процедура: Обява/ Покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обект на поръчката: Услуга

Дата на публикуване: 26.03.2019 13:20

Документация

Файл Размер
Съобщение №91-00-123 от 11.04.2019 г. по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обществената поръчка
публикуван на: 11.04.2019 16:16:22
80,7 KB
Протокол от 02.04.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2019 16:16:22
679,2 KB
Покана с изх. №5300-17530-15 от 26.03.2019 г. за участие до "Вали Компютърс" ООД
публикуван на: 26.03.2019 13:20:19
946,2 KB
Покана с изх. №53-2536-1 от 26.03.2019 г. за участие до ЕТ "Братя Цаневи - Недко Цанев"
публикуван на: 26.03.2019 13:20:19
960,3 KB
Образци и приложения
публикуван на: 26.03.2019 13:20:19
188,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.04.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.04.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2023 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.